TIN TỨC TUYỂN SINH

Cơ hội học tập và Thành đạt!

8000
Vị trí tuyển dụng trong ngày Hội việc làm hằng năm
90 %
Sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp
400
Sinh viên được du học và trao đổi quốc tế hằng năm
4000
Suất học bổng mỗi năm