HỌC VIỆN | NÔNG NGHIỆP | VIỆT NAM

Là trường Đại học trọng điểm hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp, với truyền thống uy tín lâu đời.

Hướng dẫn thay đổi NVXT Điểm xét tuyển 2017

Cơ hội học tập và Thành đạt!

8000
Vị trí tuyển dụng trong ngày Hội việc làm hằng năm
90 %
Sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp
400
Sinh viên được du học và trao đổi quốc tế hằng năm
4000
Suất học bổng mỗi năm

Tin tức Học viện Nông nghiệp Việt Nam