Việc làm trong tương lai ngành Công nghệ sau thu hoạch

VỊ TRÍ

VIỆC LÀM

NƠI LÀM VIỆC

1

2

3

4

5

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CƠ SỞ ĐÀO TẠO/

VIỆN NGHIÊN CỨU

DOANH NGHIỆP/

CƠ SỞ TƯ NHÂN

TỔ CHỨC

QUỐC TẾ

CÔNG VIỆC

KHÁC

CÁC HƯỚNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

– Nhân viên/trưởng phó phòng QC, QA; tổ trưởng, quản lý và chỉ đạo sản xuất… trong các doanh nghiệp sơ chế, bảo quản, chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi.- Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về công nghiệp thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, dinh dưỡng, công nghệ sau thu hoạch…

– Kỹ thuật viên, Nghiên cứu viên, Giảng viên trong các Trường, Học viện có đào tạo ngành CNTP và CNSTH

– Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, phụ gia thực phẩm…

– Các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản – thực phẩm

– Viện hay Trung tâm nghiên cứu về dinh dưỡng người, các Trung tâm tư vấn về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng

– Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch.

– Các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản – thực phẩm

– Công ty sản xuất thực phẩm trong và ngoài nước quản trị sản xuất như: quản lý chất lượng, xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển sản phẩm mới…

– Nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan Công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm,… – Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi,… – Có khả năng học liên thông ở các trình độ cao hơn như sau đại học ngành các chuyên ngành thuộc lĩnh vực, nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, bảo quản chế biến nông sản,…

Chuẩn đầu ra ngành Công nghệ sau thu hoạch

10.1. CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH (Postharvest Technology)

10.1.1. Chuẩn đầu ra

Hoàn thành chương trình đào tạo, người học có kiến thức, kỹ năng, phẩm chất như sau:

10.1.1.1. Về kiến thức

+ Hiểu, phân tích và đánh giá được hệ thống tri thức khoa học về: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và pháp luật. Ứng dụng được các tri thức khoa học trên vào thực tiễn đời sống;

+ Vận dụng được kiến thức cơ bảnvề toán, lý, hóa, sinh,…để tính toán và thiết kế các quá trình, thiết bị sử dụng trong công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm;

+ Vận dụng được kiến thức về quá trình hóa học, sinh học, sinh lý và lý hóa học của nông sản thực phẩm để ứng dụng trong bảo quản, duy trì chất lượng sau thu hoạch và dự báo biến đổi của nguyên liệu trong quá trình chế biến nhằm tối ưu hóa quá trình;

+ Phân biệt được bản chất của các quá trình công nghệ phổ biến trong công nghệ thực phẩm, đặc biệt là sau thu hoạch; Lựa chọn và phân tích các quá trình,  thiết bị: trao đổi nhiệt, cơ học, chuyển khối phù hợp với yêu cầu công nghệ;

+ Lựa chọn được công nghệ bảo quản phù hợp với từng loại nông sản thực phẩm, đặc biệt nhóm sản phẩm rau, quả và hạt dựa trên khả năng nhận biết và phân tích nguyên nhân gây hư hỏng;

+ Phân tích, kiểm soát được chất lượng nguyên liệu; Lựa chọn được công nghệ và thiết bị phù hợp trong chế biến các sản phẩm thực phẩm: (sữa, rau quả, ngũ cốc, đồ uống có cồn, chè, cà phê, cacao, dầu thực vật, thực phẩm lên men, thực phẩm truyền thống, thực phẩm chức năng…);

+ Phân tích và đánh giá được chất lượng thực phẩm; vận dụng được kiến thức quản lí chất lượng trong thực tiễn sản xuất;

+ Vận dụng nguyên lý cơ bản của marketing và chiến lược marketing hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

+ Vận dụng được kiến thức tổng hợp về công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm kết hợp với khai thác, sử dụng các phương pháp, công cụ hiện đại để tổng hợp, phân tích thông tin khoa học và thực hiện đề tài nghiên cứu chuyên ngành.

10.1.1.2. Về kỹ năng

+ Phát hiện, kiểm soát và giải quyết được các vấn đề  nảy sinh trong thực tế bảo quản và chế biến;

+ Độc lập phân tích chất lượng dinh dưỡng, cảm quan, hóa học và vi sinh của nguyên liệu và sản phẩm;

+ Tham gia và độc lập tính toán để giải quyết các vấn đề phổ biến liên quan tới các quá trình và thiết bị: trao đổi nhiệt, cơ học và chuyển khối trong công nghệ sau thu hoạch;

+ Nhận biết vấn đề và hình thành ý tưởng giải pháp kỹ thuật, tham gia xây dựng dự án;

+ Độc lập trong tổng hợp, phân tích thông tin, thiết kế và thực hiện một vấn đề nghiên cứu thuộc lĩnh vực chuyên ngành;

+ Tham gia đề xuất giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường;

+ Thành thạo trong khả năng viết, thuyết trình, thảo luận, làm chủ tình huống, tổ chức, lãnh đạo và làm việc theo nhóm;

+ Tích hợp các kỹ năng viết, thuyết trình, trình bày báo cáo cùng kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp đạt trình độ TOEIC tối thiểu 400 hoặc tương đương,  kỹ năng tin học văn phòng đáp ứng yêu cầu làm việc chuyên môn.

10.1.1.3. Về phẩm chất đạo đức

+ Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội và đạo đức nghề nghiệp.

10.1.2. Định hướng nghề nghiệp của người học sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp Cử nhân Công nghệ thực phẩm có thể công tác ở các vị trí sau:

+ Nhân viên/ trưởng, phó phòng Quản lí chất lượng (QC: Quality control), giám sát, kiểm tra chất lượng (QA: Quality Assurance); tổ trưởng, quản lí và chỉ đạo sản xuất… trong các doanh nghiệp sơ chế, bảo quản, chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi;

+ Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về công nghiệp thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, dinh dưỡng, công nghệ sau thu hoạch…;

+ Kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong các trường, học viện có đào tạo ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch;

+ Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, phụ gia…

10.1.3. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong nước và quốc tế về công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến thủy hải sản, dinh dưỡng người…

10.1.4. Các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc tế đã tham khảo

+ Bộ Tiêu chuẩn AUN (ASEAN University Network).