STT NGÀNH VỊ TRÍ

VIỆC LÀM

NƠI LÀM VIỆC
1 3 4 5 6
CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CƠ SỞ ĐÀO TẠO/

VIỆN NGHIÊN CỨU

DOANH NGHIỆP/

CƠ SỞTƯ NHÂN

TỔ CHỨC

QUỐC TẾ

CÔNG VIỆC

KHÁC

CÁC HƯỚNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
KHOA NÔNG HỌC
1 Bảo vệ thực vật – Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

– Nhân viên kỹ thuật sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, thuốc sát trùng,…

– Cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên khoa học và giảng dạy trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

– Các cơ quan hành chính, quản lý chuyên ngành Bảo vệ thực vật như: Sở nông nghiệp, Chi cục, Trung tâm khuyến nông, Phòng nông nghiệp, ….

– Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Bảo vệ thực vật, kĩ thuật nông nghiệp, Môi trường,…

– Các đơn vị sản xuất, kinh doanh như: trang trại Trồng trọt, công ty sản xuất và kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật,….

– Các công ty, xí nghiệp sản xuất hoá chất, phân bón, thuốc trừ sâu, cây lương thực, cây công nghiệp, rau quả, hoa cây cảnh …

– Các tổ chức quốc tế có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ thực vật, thuốc sát trùng, thuốc bảo vệ thực vật, môi trường,…. – Tổ chức sản xuất kinh doanh tư nhân về kinh doanh thuốc Bảo vệ thực vật, về sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp, rau quả, hoa cây cảnh; – Có khả năng học liên thông ở các trình độ cao hơn như sau đại học ngành các chuyên ngành thuộc lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, bảo vệ thực vật, hoá học,…