How to Share With Just Friends

How to share with just friends.

Posted by Facebook on Friday, December 5, 2014

chương trình đào tạo các chuyên ngành

Chuyên ngành Khoa học vật nuôi

Chuyên ngành Dinh dưỡng và Công nghệ thức ăn chăn nuôi

Chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y

cơ hội việc làm trong tương lai

VỊ TRÍ

VIỆC LÀM

NƠI LÀM VIỆC

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CƠ SỞ ĐÀO TẠO/

VIỆN NGHIÊN CỨU/

TỔ CHỨC QUỐC TẾ

DOANH NGHIỆP/

CƠ SỞ TƯ NHÂN/

KHỞI NGHIỆP

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

–    Kỹ sư chăn nuôi , Chăn nuôi thú y.

–    Giảng viên, Nghiên cứu viên, Chuyên viên, kỹ thuật viên khoa học trong lĩnh vực Chăn nuôi, chăn nuôi thú y.

–    Kỹ thuật trại, kỹ thuật thị trường, Marketing các sản phẩm liên quan đến Chăn nuôi thú y.

–    Các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương liên quan đến công tác quản lý Chăn nuôi, thú y.

–    Các cơ sở đào tạo, Viện nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Chăn nuôi, thú y.

–  Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ; các Hiệp hội có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y

–    Các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước có hoạt động sản xuất chăn nuôi và kinh doanh trong lĩnh vực Chăn nuôi, thú y;  thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vật tư, thiết bị chăn nuôi thú y.

– Các hoạt động khác liên quan đến khoa học động vật, chăn nuôi, thú y nói chung.

–    Có thể học tiếp chương trình sau đại học ngành Chăn nuôi và các chuyên ngành gần như thú y, thủy sản, công nghệ sinh học, hoặc những chuyên ngành có liên quan này ở trong và ngoài nước.