TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2018

BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

_____________________

 Số: 1266/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

 Hà Nội, ngày 23 tháng 10  năm 2017

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2018

 
Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 như sau:
I/ Ngành và định hướng đào tạo:
1/ Các ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu: Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, Khoa học đất, Nuôi trồng thuỷ sản.
2/ Các ngành đào tạo theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng: Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi, Công nghệ sinh học, Công nghệ thông tin, Kế toán, Di truyền và chọn giống cây trồng, Khoa học cây trồng, Khoa học môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Phát triển nông thôn, Quản lý kinh tế, Quản lý đất đai, Quản trị kinh doanh, Thú y.
II/ Chỉ tiêu tuyển sinh:
Chỉ tiêu tuyển sinh của  khối ngành căn cứ vào chỉ tiêu được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao và năng lực đào tạo của nhóm ngành:
 

TT

Nhóm ngành

Ngành

Chỉ tiêu

1

3

Kế toán, Quản trị kinh doanh.

60

2

4

Công nghệ sinh học, Khoa học môi trường, Khoa học đất

110

3

5

Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Di truyền và chọn giống cây trồng; Chăn nuôi; Công nghệ thông tin; Công nghệ sau thu hoạch; Công nghệ thực phẩm; Kinh tế nông nghiệp; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật điện; Nuôi trồng thủy sản; Phát triển nông thôn, Thú y.

510

4

7

Quản lý đất đai, Quản lý kinh tế.

170

Tổng số

850

III/ Thời gian đào tạo và điều kiện mở lớp:
– Lớp học trong giờ hành chính: 1,5 năm.
– Lớp học ngoài giờ hành chính: 2,0 năm.
– Lớp học chỉ mở khi có 10 học viên trở lên; trong trường hợp lớp học ít hơn 10 học viên, kết quả trúng tuyển được bảo lưu sang kỳ thi đợt 2 năm 2018.
– Một số học phần trong chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng ứng dụng có thể được tổ chức đào tạo ngoài Học viện.
IV/ Điều kiện đăng ký dự thi, môn thi tuyển sinh và chính sách ưu tiên:
1/ Điều kiện đăng ký dự thi. Thí sinh có đủ điều kiện dưới đây sẽ được đăng ký dự thi:
a/ Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp hoặc ngành gần với ngành đào tạo thuộc nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3 (nếu có) (xem phụ lục 1 đính kèm). Đối với thí sinh tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành đào tạo nêu trên, phải học bổ túc kiến thức và các môn học bổ túc đều phải đạt 5,5 điểm trở lên. Thí sinh thuộc nhóm 3 nộp hồ sơ đăng ký dự thi đợt này, được dự thi đợt 2 năm 2018.
b/ Về kinh nghiệm công tác chuyên môn: Trường hợp người có bằng tốt nghiệp ngành khác đăng ký dự  thi vào ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế thì phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc (tính từ khi tốt nghiệp đại học) trong lĩnh vực đăng ký dự thi.
2/ Môn thi tuyển sinh: môn chủ chốt, môn không chủ chốt theo bảng dưới đây và môn tiếng Anh trình độ tương đương cấp A2 khung châu Âu chung.
 

STT

Chuyên ngành

Môn chủ chốt

Môn không chủ chốt

M.Ng.ngữ

1

Bảo vệ thực vật Bảo vệ thực vật đại cương Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học

Tiếng Anh

2

Chăn nuôi Sinh lý động vật Chăn nuôi lợn

Tiếng Anh

3

Công nghệ sau thu hoạch Sinh lý – hoá sinh nông sản sau thu hoạch. Toán sinh học

Tiếng Anh

4

Công nghệ sinh học Sinh học phân tử Côngnghệ sinh học đại cương

Tiếng Anh

5

Công nghệ thông tin Tin học cơ sở Toán rời rạc

Tiếng Anh

6

Công nghệ thực phẩm Vi sinh vật thực phẩm Toán sinh học

Tiếng Anh

7

Di truyền và chọn giống cây trồng Sinh lý thực vật Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học

Tiếng Anh

8

Kế toán Nguyên lý kế toán Tài chính tiền tệ

Tiếng Anh

9

Khoa học cây trồng Sinh lý thực vật Phương pháp thí nghiệm và thống kê sinh học

Tiếng Anh

10

Khoa học đất Thổ nhưỡng Hóa phân tích

Tiếng Anh

11

Khoa học môi trường Cơ sở khoa học môi trường Toán sinh học

Tiếng Anh

12

Kinh tế nông nghiệp Nguyên lý kinh tế Nguyên lý kinh tế nông nghiệp

Tiếng Anh

13

Kỹ thuật cơ khí Sức bền vật liệu Toán kỹ thuật

Tiếng Anh

14

Kỹ thuật điện Lý thuyết mạch điện Toán kỹ thuật

Tiếng Anh

15

Nuôi trồng thủy sản Sinh lý động vật thủy sản Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thủy sản

Tiếng Anh

16

Phát triển nông thôn Nguyên lý kinh tế Phát triển nông thôn

Tiếng Anh

17

Quản lý đất đai Quản lý – Quy hoạch đất đai Trắc địa

Tiếng Anh

18

Quản lý kinh tế Nguyên lý kinh tế Khoa học quản lý

Tiếng Anh

19

Quản trị kinh doanh Nguyên lý quản trị Nguyên lý kinh doanh

Tiếng Anh

20

Thú y Bệnh truyền nhiễm thú y Sinh lý động vật

Tiếng Anh

Đề cương ôn thi các môn thi nêu trên có đính kèm Thông báo này.
Thí sinh được miễn thi môn tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau:
– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài theo chương trình đào tạo bằng tiếng Anh, được cơ quan có thẩm quyền (Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo) công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến hoặc chương trình chất lượng cao học bằng tiếng Anh.
– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ  Anh.
– Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ký chứng chỉ đến hết ngày 23/3/2018, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận, đạt trình độ tối thiểu theo bảng quy đổi sau:
 

Cấp độ

(CEFR)

IELTS

TOEFL

TOEIC

Cambridge

Exam

BEC

BULATS

Khung Châu Âu

3/6

(khung VN)

4.5

450 PBT 133 CBT 45 iBT

450

Preliminary PET

Business Preliminary

40

B1

Đối với một số chứng chỉ quốc tế không thông dụng khác sẽ được trình Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến về việc quy đổi tương đương.
3/ Chính sách ưu tiên:
a) Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 01 điểm vào kết quả thi môn chủ chốt (thang điểm 10) và 10 điểm vào kết quả thi môn ngoại ngữ (thang điểm 100);
b) Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng.
V/ Thời gian thi tuyển sinh:
Từ 23/3/2018 đến 25/3/2018.
VI/ Địa điểm, thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí tuyển sinh, học phí đào tạo:
1/ Địa điểm nộp hồ sơ: Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). Thí sinh tự in mẫu hồ sơ và kế hoạch chung về tuyển sinh có đính kèm theo Thông báo này hoặc nhận mẫu hồ sơ tại ban Quản lý đào tạo của Học viện.
2/ Thời gian nộp hồ sơ: từ 20/10/2018 đến 13/12/2017; Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp với ngành đào tạo thạc sĩ được kéo dài thời gian nộp hồ sơ đến hết ngày 02/03/2018.
3/ Lệ phí tuyển sinh: 420.000 đồng/thí sinh; Học phí bổ túc kiến thức (nếu có): 233.000 đ/tín chỉ/ người học với điều kiện môn học có 8 người trở lên, trường hợp môn học có 7 người trở xuống thì học phí mỗi người là 1.860.000/tín chỉ/số người học; Học phí ôn thi (học các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần; 6 tín chỉ): 233.000 đ/tín chỉ/người học.
4/ Học phí đào tạo (năm học 2017 – 2018):

Đối tượng

Học trong giờ hành chính,

ngôn ngữ học

Học ngoài giờ hành chính,

ngôn ngữ học

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Tiếng Việt

Tiếng Anh

1000 đ/t.chỉ

1000 đ/năm

1000 đ/t.chỉ

1000 đ/năm

1000 đ/t.chỉ

1000 đ/năm

1000 đ/t.chỉ

1000 đ/năm

Người Việt Nam (tùy chương trình)

510 –

578

700 –

890

LHS Lào và Campuchia

972

22.350

1.458

33.530

1.166

26.820

1.749

40.230

LHS các nước khác

1.166

26.820

1.749

40.230

1.399

32.180

2.099

48.280

–  Quyết định về điều chỉnh mức thu học phí năm học 2017 – 2018 (file đính kèm)
Điện thoại liên hệ nếu cần: 024 62 617 520.
 

Nơi nhận:
– Thí sinh có nhu cầu;
– Lưu VT, QLĐT, HVS (500).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

(đã ký)

Nguyễn Xuân Trạch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *