Xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Quyết định số 5250/QĐ-HVN ngày 25/12/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam;
Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2018 như sau:
1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển
– Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ thuộc ngành/chuyên ngành đúng và phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp, trước khi dự tuyển phải có giấy xác nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐTngày 20/12/2007 và sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/07/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
– Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:
a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;
b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại mục a nhưng ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại mục b và có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (Phụ lục I) theo quy định tại mục c, do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).
– Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài.
2. Danh mục ngành/chuyên ngành đúng và phù hợp được xét tuyển đối với từng ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện; Danh sách người hướng dẫn đáp ứng quy định.
a) Danh mục ngành/chuyên ngành đúng và phù hợp được xét tuyển đối với từng ngành đào tạo trình độ tiến sĩ của Học viện (Phụ lục II) và được nêu cụ thể trong Chương trình đào tạo của từng ngành (thí sinh có thể tìm hiểu thông qua đường link: http://www1.vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao.html);
b) Danh sách người hướng dẫn đáp ứng quy định (Phụ lục III).
3. Chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Khoa chuyên môn

Ngành/Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu

1

Chăn nuôi

Chăn nuôi

62 62 01 05

15

Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi

62 62 01 07

2

Cơ – Điện

Kỹ thuật cơ khí

62 52 01 03

10

3

Kinh tế và Phát triển nông thôn

Kinh tế nông nghiệp

62 62 01 15

20

Kinh tế phát triển

62 31 01 05

Quản trị nhân lực

62 34 04 04

4

Nông học

Bảo vệ thực vật

62 62 01 12

20

Di truyền và chọn giống cây trồng

62 62 01 11

Khoa học cây trồng

62 62 01 10

5

Quản lý đất đai

Khoa học đất

62 62 01 03

20

Kỹ thuật tài nguyên nước

62 58 02 12

Quản lý đất đai

62 85 01 03

6

Thú y

Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

62 64 01 02

15

Dịch tễ học thú y

62 64 01 08

Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc

62 64 01 06

4. Hồ sơ dự tuyển
a) Đơn xin dự tuyển (theo mẫu);
b) Sơ yếu lý lịch và Lý lịch khoa học được cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc cơ sở đào tạo nơi người dự tuyển vừa tốt nghiệp giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Đối với người chưa có việc làm phải được địa phương nơi cư trú xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật;
c) Bản sao văn bằng, bảng điểm và chứng chỉ theo quy định (có công chứng);
d) Bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.
đ) Đề cương nghiên cứu và bài luận dự định nghiên cứu
–  Đề cương nghiên cứu đề tài luận án (theo hướng dẫn).
–  Bài luận về dự định nghiên cứu phải trình bày rõ ràng đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, lý do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được, lý do lựa chọn cơ sở đào tạo; kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu; dự kiến việc làm sau khi tốt nghiệp; đề xuất người hướng dẫn (theo hướng dẫn).
e) Thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu (theo hướng dẫn).
g) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức).
h) Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của Học viện Nông nghiệp Việt Nam (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).
5. Kế hoạch và phương thức tuyển sinh, thời gian công bố kết quả trúng tuyển và thời gian nhập học
a) Kế hoạch tuyển sinh:
–  Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 01 năm 2018.
–  Dự kiến xét tuyển vào các tháng 3, 6, 9, 12 năm 2018.
b) Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển nhiều lần trong năm.
c) Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học:
–  Dự kiến công bố kết quả trúng tuyển sau khi xét tuyển 01 tháng.
–  Dự kiến nhập học sau 15 ngày có quyết định công nhận trúng tuyển.
6. Lệ phí và học phí
a) Lệ phí
Trước khi nộp hồ sơ, thí sinh phải có biên lai nộp lệ phí và kinh phí xét tuyển của Ban Tài chính – Kế toán, Học viện Nông nghiệp Việt Nam gồm:
–  Lệ phí dự tuyển NCS: 200.000 đồng/thí sinh.
–  Kinh phí hỗ trợ tiểu ban đánh giá chuyên môn: 1.800.000 đồng/thí sinh.
b) Học phí theo quy định hiện hành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam
–  Đối với nghiên cứu sinh là người Việt Nam là 13.250.000 đồng/kỳ (có thay đổi theo từng năm học, hàng năm tăng khoảng 10%).
–  Đối với lưu học sinh nghiên cứu sinh diện tự túc được thực hiện theo hợp đồng đào tạo giữa người học và Học viện.
7. Hình thức và thời gian đào tạo
a) Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người có bằng thạc sĩ là 3 năm tập trung liên tục; đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm tập trung liên tục.
b) Trường hợp nghiên cứu sinh không theo học tập trung liên tục thì phải có tổng thời gian học và nghiên cứu như trên, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam để thực hiện đề tài nghiên cứu.
8. Các thông tin khác
Tham khảo Quy định Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ tại:
http://www.vnua.edu.vn/van-ban-quy-che-quy-dinh.html?isType=4638
Văn bản hướng dẫn và phụ lục (kèm theo)
Mọi chi tiết khác xin liên hệ với Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.
Điện thoại (024) 62617614/0932.430000.

“Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Nơi đào tạo cán bộ nguồn cho nông nghiệp công nghệ cao”

Hơn 60 năm xây dựng và phát triển, là một trường đại học trọng điểm quốc gia, Học viện Nông nghiệp Việt Nam luôn xứng đáng là trường đại học đầu ngành khối các trường nông nghiệp của Việt Nam.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 
Học viện có đội ngũ giảng viên có trình độ cao với gần 100 GS/PGS, trên 300 tiến sĩ, nhiều nhà khoa học là chuyên gia đầu ngành của đất nước trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Các nhà khoa học của Học viện phần lớn được đào tạo từ các nước có nền giáo dục và khoa học tiên tiến. Với cơ sở hạ tầng đồng bộ trên một khuôn viên rộng gần 200ha ngay tại Thủ đô được coi là trường đại học đẹp nhất của cả nước, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là môi trường lý tưởng để mọi sinh viên có cơ hội học tập, sinh hoạt, nghiên cứu và khởi nghiệp. Với mục tiêu xác định người học làm trung tâm của quá trình đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo lên hàng đầu, Học viện là địa chỉ tin cậy để đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phấn đấu đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
 

Học viện có môi trường lý tưởng để sống, học tập, nghiên cứu và khởi nghiệp.

 
Bên cạnh đó, Học viện luôn quan tâm hợp tác với các trường đại học uy tín trên thế giới, các nhà tuyển dụng và doanh nghiệp trong, ngoài nước để tạo cơ hội cho người học có điều kiện thực tập, tìm kiếm cơ hội du học và việc làm phù hợp. Năm 2017, với chỉ tiêu tuyển sinh đứng ở top đầu (4.780 chỉ tiêu) và ngành tuyển sinh đa dạng, phong phú (27 ngành đào tạo đại học), Học viện mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu cho tất cả người học có nhu cầu, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Học viện đã triển khai hợp tác với nhiều doanh nghiệp tổ chức thực hành nghề nghiệp, hội thảo định hướng nghề nghiệp và tổ chức Ngày hội việc làm, Ngày hội Doanh nghiệp làm cầu nối cho hàng nghìn sinh viên tiếp cận được việc làm phù hợp. Hàng trăm công ty đã đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam để tuyển dụng, thậm chí “đặt hàng sinh viên xuất sắc, giỏi” làm việc cho công ty sau khi tốt nghiệp ở Học viện.
Bên cạnh việc lựa chọn làm việc trong nước, sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn đi thực tập sinh, rèn nghề từ 6 tháng đến 3 năm ở các nước có nền nông nghiệp phát triển như Israel, Nhật Bản…vừa nâng cao năng lực chuyên môn, tay nghề và học thêm ngoại ngữ mà còn có thêm thu nhập từ 28 đến 30 triệu/tháng. Đồng thời, hàng năm Học viện tổ chức chương trình Khởi nghiệp Nông nghiệp, Khởi nghiệp quốc gia giúp hàng trăm sinh viên hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh, rèn luyện kĩ năng khởi nghiệp và phát triển năng lực tự tạo việc làm cho bản thân sau khi tốt nghiệp.
Nông nghiệp công nghệ cao hiện đang được Chính phủ tập trung tạo điều kiện phát triển.Vừa qua, Thủ tướng đã chỉ đạo dành khoảng 100.000 tỉ đồng cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Theo Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Bộ Nông nghiệp và PTNT, phấn đấu đến năm 2020, mỗi tỉnh có ít nhất 10 doanh nghiệp, 10 vùng sản xuất nông nghiệp và mỗi vùng sinh thái có 1-2 khu nông nghiệp công nghệ cao, góp phần đưa tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm ít nhất 25% tổng giá trị sản xuất nông nghiệp của cả nước. Để đạt được mục tiêu trên đòi hỏi phải có nguồn nhân lực chất lượng, đủ sức để phát triển nông nghiệp nông nghệ cao của Việt Nam.
Với phương châm tạo cơ hội học tập và thành đạt cho mọi người, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là địa chỉ tin cậy để đào tạo nguồn chất lượng cao cho ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn phục vụ xã hội, đặc biệt nhân lực phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chủ trương ưu tiên của Chính phủ.
Mọi thông tin tuyển sinh năm 2017 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tìm hiểu tại:
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 04.6261.7578 – 04.6261.7520 – 0944.858.858
Website: tuyensinh.vnua.edu.vn và www.vnua.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành Quản lý đất đai hàng đầu trong cả nước

Được thành lập từ năm 1976, Khoa Quản lý đất đai là cơ sở đầu tiên đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Quản lý đất đai của Việt Nam. Trải qua hơn 40 năm phát triển, Khoa Quản lý đất đai đã đào tạo được 10.301 kỹ sư, 2.396 thạc sĩ và 90 tiến sĩ thuộc 3 ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật tài nguyên nước.
Khoa Quản lý đất đai hiện có 7 bộ môn với 64 cán bộ trong đó có 3 Nhà giáo ưu tú, 12 Giáo sư và Phó giáo sư, 31 Tiến sĩ, 19 Thạc sĩ. Cơ sở trang thiết bị của khoa luôn được đầu tư nâng cấp hiện đại đủ đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập của sinh viên. Ngoài nhiệm vụ đào tạo, Khoa Quản lý Đất đai còn thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, góp phần cho sự phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ngành Tài nguyên Môi trường của đất nước.
Năm 2017, Khoa Quản lý Đất đai tiếp tục tuyển sinh đào tạo 300 chỉ tiêu cho các chuyên ngành Quản lý đất đai, Khoa học đất, Nông hoá và Kỹ thuật tài nguyên nước với các tổ hợp các môn xét tuyển A00, A01, B00, D01.

Ban chủ nhiệm Khoa

Là một trong những đơn vị đi đầu cả nước về lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường, Khoa Quản lý đất đai – Học viện Nông nghiệp Việt Nam không chỉ chú trọng vào chất lượng đào tạo mà còn định hướng cả cơ hội đầu ra cho sinh viên.
Với ưu điểm đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội, quản lý đất đai là một trong những ngành “hot” hiện nay không chỉ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam nói riêng mà còn cả nước nói chung. Sinh viên học tại Khoa Quản lý đất đai luôn được các cơ quan, doanh nghiệp chào đón. Những năm gần đây, hàng nghìn sinh viên đã được các cơ quan trong nước như các phòng tài nguyên và môi trường của quận, huyện, thị xã các tỉnh, thành trong cả nước; các đơn vị như Văn phòng đăng ký Quyền sử dụng đất TP Hà Nội, Tổng công ty Tài nguyên Môi trường, Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Phương Bắc, Công ty Cổ phần Dịch vụ Địa chính Hà Nội, Công ty Đo đạc địa chính và Công trình Gia Huy… đặt hàng tuyển dụng.
Hiện nay, với các ngành đào tạo của Khoa, người học sau khi tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai có thể đảm nhận các vị trí công tác tại các bộ, ngành: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cục, vụ, viện: Tổng cục Quản lý đất đai, Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai, Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Viện Nông hóa thổ nhưỡng, Hội Trắc địa bản đồ Viễn thám Việt Nam; Hội Khoa học đất; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn; các sở ban ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng… Cán bộ phòng, ban cấp huyện: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị và Cán bộ Địa chính – Xây dựng, Thanh tra xây dựng tại các xã, phường, thị trấn. Ngoài ra có thể công tác tại các công ty, trung tâm: Tổng Công ty Tài nguyên Môi trường, các công ty đo đạc lập bản đồ, địa chính; Trung tâm tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; Trung tâm định giá đất, môi giới nhà đất, Sàn giao dịch bất động sản; Giảng viên ngành Quản lý đất đai, Địa chính tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp…

Thực hành Hệ thống định vị toàn cầu bằng máy móc hiện đại


Khoa có 4 phòng máy với 60 máy tính phục vụ học tập các môn tin học chuyên ngành, viễn thám và hệ thống thông tin địa lý


Phòng Bảo tàng khoáng đá, nơi trưng bày 215 mẫu khoáng vật và đá, 70 phẫu diện đất của Việt Nam và thế giới phục vụ cho các nghiên cứu về đất

Tổ chức Hội thảo khoa học Quốc tế với Trường Đại học Kyushu (Nhật bản) được tổ chức 2 năm một lần

Với bề dày kinh nghiệm và thành tích đào tạo qua hơn 40 năm phát triển cùng sự đổi mới mạnh mẽ về chương trình học và chất lượng đào tạo, Khoa Quản lý đất đai tự hào là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng các bạn trẻ trên con đường lập thân, lập nghiệp.
Địa chỉ khoa Quản lý đất đai: Nhà B1 Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thông tin chi tiết tại Website: http://www.vnua.edu.vn/ và qldd.vnua.edu.vn
Facebook Liên chi đoàn khoa Quản lý đất đai: https://www.facebook.com/lcd.qldd/
Tel: (84-4) 38.765.588/38.768.221                    Fax: (84-4)38760476
Email:  qldd@vnua.edu.vn
(theo: http://www.thiduakhenthuongvn.org.vn)

NGÀNH KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG – SỰ LỰA CHỌN ĐỂ LẬP NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI

Xã hội càng phát triển thì vấn đề môi trường càng được quan tâm và như vậy, những người làm công tác môi trường lại càng được trọng dụng.
Nghị Quyết của Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XI, XII chỉ rõ “đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước có nền công nghiệp theo hướng hiện đại”. Công nghiệp càng phát triển thì áp lực lên môi trường càng lớn do khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên và xả thải vượt khỏi sức chứa của môi trường. Khi con người không còn khả năng kiểm soát được các nguồn thải thì hậu quả tất yếu xẩy ra đó là ô nhiễm môi trường cả về không khí, nguồn nước, đất, nước biển và đại dương….
Sau ngày hòa bình lặp lại 1954, môi trường Việt Nam gần như vẫn còn giữ được bản chất tự nhiên vốn có của nó. Khi đó có rất nhiều nguồn gen sinh vật tồn tại, và nhiệm vụ quan trọng của chúng là cân bằng sinh thái học trong môi trường. Đến nay hầu như biến mất hoặc còn rất ít cả về nguồn gen và mật độ sinh tồn. Nghiêm trọng hơn, khí hậu thời tiết gần đây dường như cũng không còn tuân theo quy luật ôn hòa mà đã tồn tại hàng 100 năm vốn có.
Môi trường hiện nay đáng báo động cho tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội. Những tác động xấu khó lường của biến đổi khí hậu và hiện tượng thời tiết cực đoan đã xuất hiện từ miền ngược đến miền xuôi, từ đất liền ra biển cả, từ thành thị đến nông thôn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
Trong Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định quan điểm của Đảng & Nhà nước Việt Nam là “Chúng ta không đánh đổi môi trường vì lợi ích trước mắt”. Đó là thông điệp về trách nhiệm xã hội cho mỗi chúng ta. Đó cũng là nhiệm vụ đầy thách thức cho các cơ quan quản lý nhà nước, nhưng cũng mở ra một tương lai tươi sáng khi con người được sống trong một môi trường trong lành.
Nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học của ngành môi trường rất lớn. Theo thống kê chưa đầy đủ thì mới chỉ có 1.448 cán bộ môi trường làm việc ở cấp tỉnh, 1.300 cán bộ có chuyên môn về môi trường làm việc ở cấp huyện. Như vậy còn thiếu 11.164 công chức chuyên trách về môi trường làm việc ở cấp xã. Ấy là chưa kể nguồn nhân lực làm việc ở các khu công nghiệp, các nhà máy, xí nghiệp, các công ty, các Trung tâm liên quan đến lĩnh vực môi trường. Theo nhu cầu tuyển dụng của ngành Tài nguyên & Môi trường, thì từ 2017-2020 cần có 48.000 cán bộ môi trường. Ở Singapo có tỷ lệ là 350 người làm về môi trường/1 triệu dân; Ở Campuchia tỷ lệ này là 55người/1 triệu dân, trong khi đó ở Việt nam chỉ là 29 người/1 triệu dân.
Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho đến nay đã đào tạo được trên 15 khóa về lĩnh vực môi trường ở bậc đại học và 8 khóa sau đại học. Từ năm 2003 đến nay khoa đã đào tạo được gần 5000 sinh viên đại học và trên 1000 học viên cao học. Với uy tín, kinh nhiệm, bề dầy về đào tạo trên 60 năm của Trường trọng điểm Quốc gia (Học viện thành lập năm 1956), với sự đầu tư trang thiết bị, máy móc cho học tập, rèn nghề được Nhà nước và các tổ chức Quốc tế trong suốt 60 năm qua. Nhiều sinh viên của khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được tuyển dụng ngay sau khi ra trường. Hiện nay họ đang làm việc tại các trường đại học trên toàn quốc, nhiều người trong số họ đã trở thành Tiến sĩ, Giảng viên chính. Một số khác làm việc ở các cơ quan Nhà nước các cấp, như: Bộ Tài nguyên & Môi trường, Tổng cục Môi trường, Tổng cục biển hải đảo, Cảnh sát môi trường, Kiểm định đánh giá chất lượng môi trường và ở các sở Tài nguyên & Môi trường các tỉnh, thành phố, ở các phòng Tài nguyên & Môi trường các huyện trên toàn quốc. Nhiều người trong số họ đã trở thành các Trưởng, Phó phòng, Trưởng, Phó chi cục môi trường các tỉnh. Một số cựu sinh viên của khoa Môi trường- Học viện Nông nghiệp Việt Nam rất thành đạt trong sự nghiệp của mình, họ đang làm việc cho các tổ chức quốc tế và trong nước, ở các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp. Một số đã trở thành Nhà doanh nghiệp, Doanh nhân thành đạt được Nhà nước tôn vinh trong các năm 2014-2015-2016.
Hiện nay khoa Môi trường – Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang đào tạo ngành Khoa học Môi trường với 3 chuyên ngành là: Quản lý môi trường; Công nghệ môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.
Chúng tôi sẵn sàng đón nhận và giúp đỡ các bạn đạt được nguyện vọng và thành công.
Thông tin liên lạc:
Khoa Môi trường
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
Địa chỉ: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
ĐT: 04 6 261 7693  – Fax: 84 4 6 261 8491
Website : http://www.kmt.vnua.edu.vn
Email: moitruong@vnua.edu.vn

Chuyên ngành Quản trị Marketing – Cơ hội làm việc và học tập

Ngành dễ xin việc nhất tại Việt Nam hiện nay
Đứng trước những lựa chọn nghề nghiệp, nhiều bạn trẻ băn khoăn nên chọn nghề gì để có một tương lai tươi sáng và triển vọng? Trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, thị trường lao động Việt Nam đang chứng kiến rất nhiều sự thay đổi.
Marketing hiện đang được xếp vào một trong 6 ngành dễ xin việc nhất tại Việt Nam với mức lương khá cao. Do áp lực cạnh tranh lớn từ thị trường, các doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng ngàn tỷ đồng hàng năm vào các hoạt động Marketing và coi đây là “vũ khí” quan trọng, quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp hiện nay không ngần ngại chi tiền để có được các nhân sự giỏi trong lĩnh vực Marketing như tập đoàn Vingroup, FPT, Viettel, Unilever hay P&G, v.v…
Độ “khát” nhân lực trong lĩnh vực Marketing
Hiện nay, nguồn cung nhân sự trong lĩnh vực Marketing vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu thị trường. Dạo qua các website tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Việt Nam như Vietnamworks, Manpower, Tìm việc nhanh, CareerLink … bất cứ ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được độ “khát” nhân lực trong lĩnh vực Marketing.
 

Độ “khát” nhân lực trong ngành Marketing

Nhân lực trong ngành này còn thiếu hụt, có thể một phần do các bạn trẻ còn thiếu thông tin về cầu thị trường việc làm, cũng như nhận thức/lầm tưởng sai lầm về công việc này. Rất nhiều bạn học lớp 12 đã hỏi những câu hỏi thú vị như: Có phải học Marketing là để đi bán hàng? Theo học ngành này sẽ học những gì và cơ hội việc làm như thế nào? Em không giỏi giao tiếp thì vào học Marketing có phù hợp không?… Câu trả lời là sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Marketing sẽ không chỉ đi bán hàng, mà rất nhiều cơ hội việc làm thú vị và đáng mơ ước đang chờ các em. Các công việc các em có thể làm như: Quản trị nhãn hiệu và sản phẩm; Chăm sóc khách hàng; Nghiên cứu thị trường; Phát triển sản phẩm mới; Quản trị mua sắm (Purchasing); Quản trị sự kiện (Event Management); Quảng cáo; Quản trị khuyến mãi; Quan hệ công chúng; Quản trị mua sắm (Purchasing); Quản trị bán hàng (Sales and Sales Management).
Mức lương hấp dẫn từ các vị trí Marketing
 

Mức lương hấp dẫn từ các vị trí Marketing

Không những vậy, mức lương trung bình cho các vị trí nhân viên Marketing hiện nay khá hấp dẫn, dao động từ 7-10 triệu đồng/tháng, các vị trí cấp cao như quản lý thương hiệu, cố vấn truyền thông, tổ chức sự kiện có thể lên đến 30 triệu đồng/tháng (Theo số liệu thống kê từ website www.timviecnhanh.com). Quan trọng không kém là mức đãi ngộ của các công ty có chính sách đầu tư cho hoạt động Marketing thường rất cao.
Chúng tôi sẽ giúp gì cho bạn?
Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm được đào tạo ở các nước như Úc, Anh, Pháp, Nhật, Bỉ, Đức, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, v.v. Tại đây, chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị Marketing được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên theo học những nguyên lý và kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực quản trị, marketing cùng với khả năng áp dụng vào những tình huống thực tiễn.
Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Marketing, Học viện Nông nghiệp Việt Nam có rất nhiều cơ hội làm việc thuận lợi tại các tập đoàn lớn hay đạt được học bổng tiếp tục theo học các bậc cao hơn tại các quốc gia có nền giáo dục tiên tiến.
Bên cạnh các kiến thức đặc thù, chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Marketing, Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn chú trọng đào tạo các kỹ năng mềm như kỹ năng giao tiếp và đàm phán với khách hàng, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phát triển các ý tưởng, kỹ năng nghiên cứu thị trường, …. nhằm trang bị toàn diện cho sinh viên khi theo đuổi nghề nghiệp hấp dẫn nhưng cũng đầy tính cạnh tranh này.

Hãy cùng chúng tôi trải nghiệm và chứng minh thực tiễn này.

 Thông tin liên hệ:
Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh – Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Thị trấn Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội
Điện thoại: 04 6261 7554
Website: http://www.vnua.edu.vn/khoa/ketoan/vi/

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Kế toán – Cơ hội nghề nghiệp và phát triển

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực Kế toán, kiểm toán chất lượng cao phục vụ cho quá trình hội nhập và phát triển nền kinh tế đất nước, Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã mở thêm chuyên ngành Kế toán Kiểm toán từ năm 2010. Mỗi năm Khoa đào tạo khoảng 100-150 cử nhân chuyên ngành Kế toán kiểm toán. Các sinh viên tốt nghiệp từ chuyên ngành đều được các nhà tuyển dụng đánh giá cao về năng lực, sự năng động và sự phát triển nghề nghiệp tốt, nhiều sinh viên đảm nhận vị trí công việc quan trọng về kế toán, kiểm toántrong các doanh nghiệp lớn, các tổ chức Quốc tế với mức lương cao.
Chương trình đào tạo được xây dựng hài hòa dựa trên cơ sở các chương trình đào tạo cấp chứng chỉ nghề nghiệp như ACCA, ICAEW, cùng với hai đợt thực tập nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán tại các doanh nghiệp, các tổ chức nghề nghiệp giúp sinh viên hiểu và vận dụng kiến thức đã học về Kế toán & kiểm toán vào thực tế. Bên cạnh nội dung và chương trình đào tạo luôn được cập nhật, phương pháp giảng dạy tiên tiến, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, cùng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm được đào tạo ở các nước như Úc, Anh, Pháp, Nhật, Bỉ, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc…, Khoa còn mời các chuyên gia về thuế, kiểm toán, kế toán đến nói chuyện chuyên đề với sinh viên. Sự tiếp xúc với các chuyên gia trong các lĩnh vực nghề nghiệp giúp sinh viên thấy được cơ hội nghề nghiệp vô cùng phong phú và đa dạng.
Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể đảm nhận các vị trí công việc trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp như: Chuyên viên các lĩnh vực kế toán, kế toán trưởng, trợ lý kiểm toán viên, kiểm toán nội bộ, giao dịch viên ngân hàng, cán bộ điều hành ngân quỹ, chuyên viên thuế, kiểm soát viên, tư vấn tài chính, chuyên viên phân tích kinh doanh, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, thủ quỹ, nhân viên quản lý tài chính dự án, nhân viên đại lý thuế v.v… Ngoài ra, sinh viên sau khi ra trường có thể trở thành nghiên cứu viên, giảng viên tại các trường đại học, cao đẳng, có thể tự mở doanh nghiệp dịch vụ kế toán, hoặc có thể tiếp tục học lên bậc học cao hơn.

GƯƠNG MT TIÊU BI

Cử nhân Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán  

Tâm sự của Lê Thị Huệ sinh viên K55 – Chuyên ngành Kế toán kiểm toán. Hiện tại Ms Huệ đang là Trưởng nhóm kiểm toán của một hãng kiểm toán trong nước.
“ Bản thân mình luôn tự hào khi là một trong những sinh viên đầu tiên của ngành học này. Chương trình đào tạo bài bản và sự quan tâm chỉ bảo của các thầy cô đầy tâm huyết trong khoa đã cho mình  một hành trang thực sự tốt để tự tin nắm bắt các cơ hội việc làm. Công việc hiện tại của mình yêu cầu hiểu biết về khung pháp lý của kế toán kiểm toán, hệ thống chuẩn mực kế toán kiểm toánViệt Nam và quốc tế; các quy định về đạo đức nghề nghiệp của kế toán kiểm toán; kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh… và thật may mình đã được các thầy cô trang bị những kiến thức này để có được những hiểu biết nhất định, do đó mình không cảm thấy quá bỡ ngỡ, lạ lẫm trong những ngày đầu đi làm, nhờ đó mà công việc tiến triển tốt.
Sinh viên chuyên ngành Kế toán Kiểm toán thật sự có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn về việc làm, bạn có thể đảm nhiệm các vị trí như kế toán viên, kế toán trưởng, trưởng phòng kế toán, giám đốc tài chính, kiểm soát viên, kiểm toán viên,  thanh tra kinh tế, nhân viên thuế, chuyên viên tư vấn tài chính, nhân viên ngân hàng, giảng viên, nhân viên phòng giao dịch, nhân viên ngân quỹ, nhân viên quản lý tài chính các dự án,… Bản thân mỗi sinh viên trong quá trình hoc cần chủ động học hỏi, tìm kiếm thông tin, nắm bắt cho mình các cơ hội học tập và việc làm phù hợp nhằm đạt được hiệu quả tốt nhất và có một công việc như ý sau khi ra trường”.

GƯƠNG MT TIÊU BI

Cử nhân Chuyên ngành Kế toán Kiểm toán 

Tâm sự của Nguyễn Xuân Vinh sinh viên K56 – Chuyên ngành Kế toán kiểm toán; hiện đang làm việc tại Phòng Kế toán -Tập Đoàn Đức Hạnh BMG.
Những ngày còn trên giảng đường, chúng tôi luôn được các thầy cô định hướng để chuẩn bị sẵn sàng cho các hướng nghề nghiệp tương lai, có thể làm kiểm toán, cũng có thể làm kế toán hoặc công việc gì đó có liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của mình….
Khi ra trường, ban đầu, tôi làm việc tại Phòng Cung ứng của Công ty Marphavet (1 trong 5 công ty thành viên của Tập đoàn Đức Hạnh BMG) công việc chủ yếu là nhận hàng, giao nhận hàng, và liên quan đến công nợ của các nhà cung cấp. Sau 1 tháng làm việc, tôi đã được điều chuyển lên Phòng Kế toán của Tập đoàn, công việc của tôi tại phòng kế toán là kiểm tra hóa đơn chứng từ kế toán thuế để phục vụ cho kiểm toán và thanh tra thuế, sau đó tôi được chuyển sang phụ trách hóa đơn, chứng từ ngân hàng, hồ sơ thuế. Hiện tại tôi đang phụ trách mảng dự án xây dựng cơ bản, kế toán xây dựng cơ bản và giám sát công trình.
Cơ hội công việc có rất nhiều. Tuy nhiên, để có thể nắm bắt được cơ hội khi nó đến, mình cần có sự chuẩn bị sẵn sàng. Một tư duy linh hoạt và luôn luôn học hỏi là điều mà các bạn sinh viên cần rèn luyện để có thể nắm bắt được các cơ hội đến ngay sau khi tốt nghiệp ra trường cũng như trong quá trình phát triển nghề nghiệp của mình…”

Khoa Kế toán và QTKD