KH cay trong

Giới thiệu về ngành đào tạo

 

Đào tạo kỹ sư nông nghiệp có thức kiến thức chung về sinh học, kỹ thuật canh tác; các kiến thức cơ bản và hiện đại về di truyền; phương pháp chọn tạo, sản xuất giống các nhóm cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng các điều kiện canh tác và sinh thái khác nhau.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

 

 Sau khi tốt nghiệp SV có thể công tác ở các vị trí: Cán bộ kỹ thuật, tư vấn, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực trồng trọt, chọn giống cây trồng và bảo vệ thực vật… trong các cơ quan quản lý (Bộ nông nghiệp và PTNT), các doanh nghiệp; các viện, trung tâm nghiên cứu, các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến nông học và giống cây trồng; các trường đại học, cao đẳng, trường THCN; các hội/hiệp hội nghề nghiệp; và có thể tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực cây trồng.