Kinh doanh NN

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Hiện nay, cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trong nước và hướng xuất khẩu cũng đang mở ra đầy tiềm năng và sôi động tại Việt Nam. Ngành KDNN sẽtrang bịtri thức khoa học về toán học, kinh tế học, quản trị học, chăn nuôi, trồng trọt, môi trường vào lĩnh vực KDNN, những kiến thức cơ bảnvề quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, marketing và kiến thức chuyên sâu về quản lý sản xuất, nhân sự, marketing và tài chính để giải quyết các tình huống cụ thể trong các cơ sở sản xuất KDNN.Người học sẽ được rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp nhóm, đồng thời làm việc độc lập, từ đó có thể thiết lập được dự án kinh doanh, tiến hành các nghiên cứu liên quan, có các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề phát sinh và ra các quyết định.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

 

1. Kinh doanh nông nghiệp

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

Cử nhân KDNN sau khi tốt nghiệpcó thể công tác ở vị trí nhân viên, chuyên viên hoặc quản lý các cấp trong các tổ chức từ các doanh nghiệp nhỏ, trang trại, đến các tập đoàn lớn, các công ty cung cấp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, các công ty chế biến là “cỗ máy thực phẩm”cho loài người hay các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu về KDNN. Đặc biệt, người học có thể tự kinh doanh, theo đuổi niềm đam mê “vừa biết làm vườn, vừa biết bán hàng, vừa biết làm việc với nhiều người bán hàng khác”. Ngoài ra, họ còn có khả năng học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học độc lập bậc sau đại học về chuyên ngành: KDNN; Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị ngân hàng; Quản trị tài chính; Chính sách công…