GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Sinh viên theo học ngành Công nghệ và Kinh doanh thực phẩm được trang bị các kiến thức nền tảng rộng cả về công nghệ thực phẩm và quản trị kinh doanh. Các kiến thức bao gồm quản trị nhà máy sản xuất thực phẩm; truyền thông và marketing; quản trị kinh doanh thực phẩm trong nước và quốc tế; quản lý mua bán nguyên vật liệu, sản phẩm; tổ chức sản xuất; chế biến thực phẩm; phát triển sản phẩm mới; đảm bảo chất lượng; quản lý HACCP…Ngoài ra, sinh viên còn được chú trọng phát triển những kỹ năng cần thiết như: kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp…

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI

 

Cử nhân Công nghệ và kinh doanh thực phẩm có thể công tác trong lĩnh vực sau:

  • Nhân viên/Quản lý trong các phòng kinh doanh, kế hoạch, vật tư; Nhân viên giám sát, đảm bảo chất lượng (QA: Quality Assurance); tổ trưởng, quản lý và chỉ đạo sản xuất… trong các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi;
  • Chuyên viên trong các Cục/Chi cục/phòng Ban chuyên môn về chất lượng Nông Lâm Thủy sản, chế biến nông sản thực phẩm, khuyến công của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Công thương.
  • Kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong các trường, học viện có đào tạo ngành Công nghệ thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh thực phẩm;
  • Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, phụ gia thực phẩm…

 

 

Hình ảnh có liên quan

< ĐANG TIẾP TỤC CẬP NHẬT THÔNG TIN >