KT tai nguyen nuoc

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Namđào tạo kĩ sư có khả năng làmviệc trong lĩnh vực sử dụng, quản lý chất lượng, trữ lượng tài nguyên nước phục vụ cho phát triển kinh tế và đời sống dân sinh cũng như công tác bảo tồn thiên nhiên.Ngành học cung cấp những kiến thức để xây dựng nhu cầu nước,quy hoạch và thiết kế hệ thống các công trình khai thác thủy lợi.Thành lập cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước  phục vụ cho công tác quản lý tài nguyên nước. Thiết kế dự án nghiên cứu và thực hiện thí nghiệmquản lí và sử dụng tài nguyên nước, quản lý vận hành các hệ thống thủy lợi. Cung cấp các biện pháp xử lý ô nhiễm nguồn nước vàđề xuất các giải pháp cho các vấn đề phát sinh trong quá trình công tác liên quan đến lĩnh vực của ngành kỹ thuật tài nguyên nước;

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

 

1. Kỹ thuật tài nguyên nước

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

Người học sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Kỹ thuật tài nguyên nước có thể công tác tại các cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Khoa học và Công nghệ; Viện Khoa học thủy lợi, Quy hoạch thủy lợi;Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố; Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn,  phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố, thị xã;  các công ty nghiên cứu và sản xuất thiết bị tưới, tiêu;  công ty về môi trường;  công ty khai thác công trình thủy lợi, thủy điện.