GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KINH TẾ

Chương trình đào tạo của Học viện Nông Nghiệp Việt Nam được thiết kế nhằm mục tiêu truyền đạt cho sinh viên các kiến thức lý luận chuyên sâu về kinh tế, nguyên lý kinh tế, các kiến thức về tổ chức vùng kinh tế, ngành kinh tế; huy động và sử dụng nguồn lực cho phát triển kinh tế, quản lý nhà nước về kinh tế, hợp tác trong phát triển kinh tế; Trang bị các kiến thức về hệ thống kinh tế – xã hội, kinh tế lượng, dự báo kinh tế, quản lý rủi ro, quản lý nhân lực, quản lý tài nguyên cho quá trình phát triển kinh tế, các kiến thức về tài chính, tiền tệ cho phát triển kinh tế…

Sinh viên theo học ngành Kinh tế sẽ tiếp thu được các kỹ năng về thu thập thông tin, sử dụng công cụ, kiến thức, phần mềm để khảo sát, phân tích, đánh giá thông tin đưa ra quyết định kinh tế cụ thể; sinh viên có kỹ năng xây dựng chiến lược, kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động kinh tế trong từng lĩnh vực của ngành nghề; có các kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giám sát, đánh giá các hoạt động kinh tế; kỹ năng quản lý làm việc nhóm; kỹ năng ngoại ngữ tốt và các kỹ năng mềm khác.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

1. Kinh tế

2. Kinh tế phát triển

3. Quản lý kinh tế

4. Kế hoạch và đầu tư

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Kinh tế có thể công tác trong các vị trí sau: Cán bộ, công chức trong các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế; Nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực kinh tế; Nhân viên trong các cơ sở, đơn vị kinh tế; Nhân viên trong các tổ chức phi chính phủ hoạt động vì mục tiêu phát triển kinh tế; Chủ các cơ sở, đơn vị kinh tế.

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639, 0961.926.939,

Website: https://www.vnua.edu.vn/;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep