GIỚI THIỆU NGÀNH RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN

Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực thể chế và Giáo dục Đại học theo định hướng chuyên ngành” của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam là 1 trong 8 trường tham gia dự án và là trường duy nhất được lựa chọn để xây dựng chương trình ngành Công nghệ Rau – Hoa – Quả và Cảnh quan (RHQ&CQ). Chương trình được thiết kế theo hướng công nghệ cao mang tính ưu việt:

  1. Định hướng chuyên ngành giúp sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp tốt, đáp ứng được các yêu cầu của sản xuất hàng hoá;
  2. Nội dung các môn học được thiết kế từ thực tế sản xuất dựa trên yêu cầu của thị trường lao động;
  3. Bài giảng, phương pháp giảng dạy và đánh giá sinh viên được cải tiến theo các phương pháp hiện hành tại Hà Lan và Châu Âu.

Chương trình công nghệ RHQ&CQ hiện đã đào tạo được 10 khóa với tổng số 500 sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên có việc làm đạt trên 90%.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

  1. Sản xuất và quản lý sản xuất trong nhà có mái che
  2. Thiết kế và tạo dựng cảnh quan
  3. Marketing và thương mại

Thời gian và hình thức đào tạo

Ø   Chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

Ø   Quá trình đào tạo có sự phối kết hợp chặt chẽ giữa trường đại học và các cơ quan tuyển dụng lao động;

Ø   Thời gian đào tạo: 4 năm, khi tốt nghiệp được cấp bằng kỹ sư Công nghệ RHQ&CQ;

Ø   Điều kiện cơ sở vật chất: đầy đủ và hiện đại với sự tài trợ từ Chính phủ Hà Lan.

Địa chỉ: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

SĐT: 84.024.62617586 – Fax: 84 024 62617586

Website: https://www.vnua.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/

————————————————————————

Việc làm trong tương lai

Chuẩn đầu ra

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Sản xuất và Quản lý sản xuất Rau – Hoa – Quả trong nhà có mái che

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Thiết kế và Xây dựng cảnh quan

Chương trình đào tạo Chuyên ngành Marketing và Thương mại