GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

 

Để có thể quản lý nông sản, thực phẩm theo một chuỗi khép kín “Từ trang trại đến bàn ăn”, sinh viên theo học ngành Công nghệ sau thu hoạch sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp về thu hoạch, sơ chế, bảo quản, chế biến thực phẩm cũng như việc đảm bảo chất lượng, sự an toàn của nông sản, thực phẩm.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

 

1. Công nghệ sau thu hoạch

 

Banner hoc bong tuyensinh 2

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

 

Sau khi sinh viên tốt nghiệp cử nhân ngành Công nghệ sau thu hoạch tại Học viện Nông Nghiệp Việt Nam có thể công tác ở các vị trí sau:

– Nhân viên/trưởng, phó phòng Quản lý chất lượng (QC: Quality control), giám sát, kiểm tra chất lượng (QA: Quality Assurance); tổ trưởng, quản lý và chỉ đạo sản xuất… trong các doanh nghiệp sơ chế, bảo quản, chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi; thu mua và bảo quản nông sản ở các chợ đầu mối và các siêu thị;

– Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về công nghiệp thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, dinh dưỡng, công nghệ sau thu hoạch…;

– Kỹ thuật viên, nghiên cứu viên, giảng viên trong các trường, học viện có đào tạo ngành công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch;

– Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, phụ gia thực phẩm…

VỊ TRÍ

VIỆC LÀM

NƠI LÀM VIỆC

1

2

3

4

5

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CƠ SỞ ĐÀO TẠO/

VIỆN NGHIÊN CỨU

DOANH NGHIỆP/

CƠ SỞ TƯ NHÂN

TỔ CHỨC

QUỐC TẾ

CÔNG VIỆC

KHÁC

CÁC HƯỚNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

– Nhân viên/trưởng phó phòng QC, QA; tổ trưởng, quản lý và chỉ đạo sản xuất… trong các doanh nghiệp sơ chế, bảo quản, chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi;

– Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về công nghiệp thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, dinh dưỡng, công nghệ sau thu hoạch…;

– Kỹ thuật viên, Nghiên cứu viên, Giảng viên trong các Trường, Học viện có đào tạo ngành CNTP và CNSTH;

– Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, phụ gia thực phẩm…

– Các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản – thực phẩm;

– Viện hay Trung tâm nghiên cứu về dinh dưỡng người, các Trung tâm tư vấn về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng;

– Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch.

– Các doanh nghiệp, sản xuất kinh doanh, cơ sở sản xuất chế biến nông sản – thực phẩm;

– Công ty sản xuất thực phẩm trong và ngoài nước quản trị sản xuất như: quản lý chất lượng, xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển sản phẩm mới…

– Nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm…– Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi…– Có khả năng học liên thông ở các trình độ cao hơn như sau đại học ngành các chuyên ngành thuộc lĩnh vực, nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, bảo quản chế biến nông sản…

Địa chỉ: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

SĐT: 84.024.62617586 – Fax: 84 024 62617586

Website: https://www.vnua.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/