GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

 

Công nghệ thực phẩm là ngành chuyên về lĩnh vực chế biến nông sản, thực phẩm; kiểm tra, đánh giá chất lượng nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản thực phẩm; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, tạo nguyên liệu mới trong lĩnh vực thực phẩm, dược phẩm và hóa học. Ngoài khối kiến thức cơ bản và chuyên ngành về công nghệ thực phẩm, sinh viên theo học ngành Công nghiệp thực phẩm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam còn được chú trọng phát triển những kỹ năng cần thiết như: kỹ năng quản lý, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

STT

NGÀNH

VỊ TRÍ

VIỆC LÀM

NƠI LÀM VIỆC

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CƠ SỞ ĐÀO TẠO/

VIỆN NGHIÊN CỨU/

 TỔ CHỨC QUỐC TẾ

DOANH NGHIỆP/

CƠ SỞ TƯ NHÂN/

KHỞI NGHIỆP

ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

1Công nghệ sau thu hoạch– Nhân viên/trưởng phó phòng QC, QA; tổ trưởng, quản lý và chỉ đạo sản xuất… trong các doanh nghiệp sơ chế, bảo quản, chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi;

– Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về công nghiệp thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, dinh dưỡng, công nghệ sau thu hoạch…;

– Kỹ thuật viên, Nghiên cứu viên, Giảng viên trong các Trường, Học viện có đào tạo ngành CNTP và CNSTH;

– Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, phụ gia thực phẩm…

–    Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở sơ chế, chế biến nông sản – thực phẩm;

–    Cục chế biến, thương mại NLTS & Nghề muối; Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản; Sở Nông nghiệp & PTNT; Phòng Nông nghiệp/Kinh tế huyện;

–    Viện hay Trung tâm nghiên cứu về công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm, dinh dưỡng người, thức ăn chăn nuôi;

–    Các cơ sở đào tạo (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) có đào tạo ngành Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm;

–    Tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ có hoạt động trên lĩnh vực phát triển cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo lương thực, thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm…

–    Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở sơ chế, chế biến nông sản – thực phẩm;

–    Viện, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch;

– Nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm…

– Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi…

–    Có khả năng học liên thông ở các trình độ cao hơn như sau đại học ngành các chuyên ngành thuộc lĩnh vực, nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, bảo quản chế biến nông sản…
2Công nghệ thực phẩm– Nhân viên/trưởng phó phòng QC, QA; tổ trưởng, quản lý và chỉ đạo sản xuất… trong các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh ngiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi;

– Chuyên viên trong bộ phận kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các Trung tâm, Phòng, Sở… trực thuộc bộ Y tế;

– Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về công nghiệp thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, dinh dưỡng, công nghệ sau thu hoạch…;

– Kỹ thuật viên, Nghiên cứu viên, Giảng viên trong các Trường, Học viện có đào tạo ngành CNTP và CNSTH;

– Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, phụ gia thực phẩm…

–    Các cơ quan kiểm định chất lượng thực phẩm, Cục/chi cục An toàn vệ sinh Thực phẩm; Sở/Trung tâm y tế (phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm). Cục chế biến, thương mại NLTS & Nghề muối; Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản; Sở Nông nghiệp & PTNT; Phòng Nông nghiệp/Kinh tế huyện;

–    Các nhà máy sản xuất, chế biến kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu và quản lý thực phẩm;

–    Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm;

–    Viện hay Trung tâm nghiên cứu về CNSTH, CNTP, dinh dưỡng người, thức ăn chăn nuôi;

–    Các cơ sở đào tạo (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) có đào tạo ngành Công nghệ sau thu hoạch;

– Tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ có hoạt động trên lĩnh vực phát triển cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo lương thực, thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm…

–    Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở sơ chế, chế biến nông sản – thực phẩm;

– Nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm…

– Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi

–    Có khả năng học liên thông ở các trình độ cao hơn như sau đại học ngành các chuyên ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm, chế biến thức ăn…
3Chuyên ngành Quản lý chất lượng An toàn Thưc phẩm– Chuyên viên, trong bộ phận kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các Trung tâm, Phòng, Sở… trực thuộc bộ Y tế.

– Nhân viên/trưởng phó phòng QC, QA; tổ trưởng, quản lý và chỉ đạo sản xuất… trong các doanh nghiệp chế biến và kinh doanh thực phẩm, doanh ngiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi.

– Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu về công nghiệp thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm, dinh dưỡng, công nghệ sau thu hoạch…

– Kỹ thuật viên, Nghiên cứu viên, Giảng viên trong các Trường, Học viện có đào tạo ngành CNTP, CNSTH, Công nghệ chế biến thủy hải sản

– Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh nông sản, thực phẩm, phụ gia thực phẩm…

–    Các cơ quan kiểm định chất lượng thực phẩm, Cục/chi cục An toàn vệ sinh  Thực phẩm; Sở/trung tâm y tế (phụ trách an toàn vệ sinh thực phẩm). Cục chế biến, thương mại NLTS & Nghề muối; Cục quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản; Sở Nông nghiệp & PTNT; Phòng Nông nghiệp/Kinh tế huyện

–    Các nhà máy sản xuất, chế biến kinh doanh, đào tạo, nghiên cứu và quản lý thực phẩm.

–    Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm

–    Viện hay Trung tâm nghiên cứu về CNSTH, CNTP, dinh dưỡng người, thức ăn chăn nuôi.

–    Các cơ sở đào tạo (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp) có đào tạo ngành Công nghệ sau thu hoạch.

– Tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ có hoạt động trên lĩnh vực phát triển cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo lương thực, thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm….

–    Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm, cơ sở sơ chế, chế biến nông sản – thực phẩm.

–    Viện, Trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghệ thực phẩm và công nghệ sau thu hoạch.

– Nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan Công nghệ sau thu hoạch, công nghệ thực phẩm,…

– Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực Công nghệ sau thu hoạch, Công nghệ thực phẩm, thức ăn chăn nuôi,…

–    Người học có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trong nước và quốc tế về công nghệ thực phẩm, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ chế biến thủy hải sản, dinh dưỡng người…

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh/người nhà thí sinh vui lòng liên hệ:
🏫 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
❂ Website: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/
❂ Đăng ký tư vấn: http://bit.ly/2Y5K0Qh
☎️ Tổng đài: 024.62617520, 024.62617578

Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/