GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT

Ngành Khoa học đất, Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam bao gồm hai chuyên ngành: Khoa học đất và Nông hóa thổ nhưỡng. Ngành Khoa học đất đào tạo các cử nhân nông nghiệp có kiến thức chuyên sâu về phân tích, đánh giá các đặc tính lý, hoá, sinh học đất, nước, phân bón, cây trồng; có khả năng nghiên cứu, ứng dụng, khảo nghiệm các loại phân bón mới cho từng nhóm cây trồng tại từng vùng sinh thái cụ thể; Ứng dụng GIS để xây dựng bản đồ đất, bản đồ nông hóa và các bản đồ chuyên ngành khác; nghiên cứu thoái hóa đất (ô nhiễm đất, xói mòn đất, mặn hóa, phèn hóa…) và đề xuất giải pháp bảo vệ, cải tạo, nâng cao độ phì nhiêu của đất ứng phó với với biến đổi khí hậu, áp lực của đô thị hóa và công nghiệp hóa…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

 

1. Khoa học đất

2. Nông hóa thổ nhưỡng

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT

VỊ TRÍ

VIỆC LÀM

NƠI LÀM VIỆC

1

3

4

5

6

CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

CƠ SỞ ĐÀO TẠO/

VIỆN NGHIÊN CỨU

DOANH NGHIỆP/

CƠ SỞ TƯ NHÂN

TỔ CHỨC

QUỐC TẾ

CÔNG VIỆC

KHÁC

CÁC HƯỚNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
– Cán bộ quản lý về khoa học đất, các lĩnh vực liên quan đến Khoa học đất;

– Cán bộ dự án, quản lý và sử dụng đất;

– Cán bộ quản lý, chỉ đạo sản xuất nông – lâm nghiệp, phát triển nông thôn…;

– Cán bộ nghiên cứu, kỹ thuật viên khoa học và giảng dạy trong lĩnh vực Khoa học đất.

– Các bộ/tổng cục/cục/sở/phòng thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, xây dựng, khoa học và công nghệ…

– Tổng cục quản lý đất đai, Tổng cục môi trường, Viện nghiên cứu và quản lý địa chính, Cục đo đạc bản đồ Việt Nam;

– Viện nghiên cứu khoa học đo đạc bản đồ, cục viễn thám quốc gia…;

– Trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh, trung tâm phát triển quỹ đất cấp tỉnh;

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, ban bồi thường giải phóng mặt bằng…;

– Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực Khoa học đất;

– Các đơn vị về lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường.

– Các công ty tư vấn, cung cấp dịch vụ đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất đến môi trường đất – nước, đến hệ thống nông nghiệp…– Nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài có liên quan tài nguyên, môi trường, khoa học đất, phát triển bền vững;

– Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ về đảm bảo môi trường, giảm thiểu biến đổi khí hậu…

– Tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên môi trường…– Có thể học tiếp chương trình sau đại học theo chuyên ngành hoặc những chuyên ngành có liên quan này ở trong nước hoặc nước ngoài.

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh/người nhà thí sinh vui lòng liên hệ:
🏫 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
❂ Website: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/
❂ Đăng ký tư vấn: http://bit.ly/2Y5K0Qh
☎️ Tổng đài: 024.62617520, 024.62617578

Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/