GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Hiện nay, cơ hội kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trong nước và hướng xuất khẩu cũng đang mở ra đầy tiềm năng và sôi động tại Việt Nam. Ngành Kinh tế Nông Nghiệp(KTNN) sẽ trang bị cho bạn những kiến thức về toán học, kinh tế học, quản trị học, chăn nuôi, trồng trọt, môi trường vào lĩnh vực KTNN. những kiến thức cơ bản về quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính, marketing và kiến thức chuyên sâu về quản lý sản xuất, nhân sự, marketing và tài chính để giải quyết các tình huống cụ thể trong các cơ sở sản xuất KDNN. Ngoài ra sinh viên còn được rèn luyện các kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp nhóm, và làm việc độc lập.Từ đó có thể thiết lập được dự án kinh doanh, tiến hành các nghiên cứu liên quan, có các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề phát sinh và ra các quyết định.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC CHUYÊN NGÀNH

  1. Kinh doanh nông nghiệp

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

Cử nhân KTNN sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở vị trí nhân viên, chuyên viên hoặc quản lý các cấp trong các tổ chức từ các doanh nghiệp nhỏ, trang trại, đến các tập đoàn lớn, các công ty cung cấp đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, các công ty chế biến là “cỗ máy thực phẩm” cho loài người hay các cơ quan quản lý nhà nước, viện nghiên cứu về KDNN.

Đặc biệt, các bạn còn có thể tự kinh doanh, theo đuổi niềm đam mê “vừa biết làm vườn, vừa biết bán hàng, vừa biết làm việc với nhiều người bán hàng khác”. Ngoài ra, các bạn có khả năng học tập nâng cao trình độ và nghiên cứu khoa học độc lập bậc sau đại học về chuyên ngành: KDNN; Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; Quản trị ngân hàng; Quản trị tài chính; Chính sách công…

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639, 0961.926.939,

Website: https://www.vnua.edu.vn/;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Một số các ngành đào tạo khác:

QUẢN LÝ KINH TẾ

KINH TẾ

KINH TẾ ĐẦU TƯ

KẾ TOÁN