GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Sinh viên theo học ngành Kỹ thuật cơ khí được học các kiến thức cơ sở ngành để phân tích, tính toán, thiết kế, kiểm tra các cơ cấu, hệ thống thiết bị cơ khí, sản phẩm thiết bị kỹ thuật. Các kiến thức chuyên ngành gồm kiến thức chuyên ngành cơ khí động lực, cơ khí chế tạo máy, cơ khí nông nghiệp và cơ khí thực phẩm. Các kiến thức cụ thể bao gồm kiến thức về nguyên lý hoạt động, kết cấu, động lực học, chẩn đoán kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp ráp, sử dụng các phần mềm kỹ thuật để thiết kế, chế tạo, khai thác sử dụng các loại thiết bị, máy móc cơ khí và chuyển giao công nghệ đối với các sản phẩm khác nhau thuộc lĩnh vực cơ khí.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

2. Cơ khí động lực

3. Cơ khí chế tạo máy

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

Người học sau khi tốt nghiệp đại học từ các chuyên ngành thuộc Ngành kỹ thuật cơ khí có thể công tác trong các lĩnh vực như cán bộ của các cơ quan quản lý nhà nước; Kỹ sư làm việc tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn và xuất nhập khẩu thiết bị máy móc cơ khí; Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, thiết kế, thi công nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền thiết bị, công nghệ trong lĩnh vực cơ khí; Giảng dạy và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các viện, trung tâm nghiên cứu về lĩnh vực cơ khí.

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639, 0961.926.939,

Website: https://www.vnua.edu.vn/;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Một số các ngành đào tạo khác:

Ngành kỹ thuật điện, điện tử

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành ngôn ngữ anh

Ngành nông nghiệp