GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Sinh viên theo học ngành Phát triển nông thôn được trang bị các kiến thức và kỹ năng về quản lý, quản lý phát triển nông thôn, quản lý các chương trình dự án. Có khả năng xây dựng, thẩm định, phê duyệt và triển khai, giám sát, đánh giá các chiến lược, kế hoạch, dự án phát triển nói chung, phát triển nông thôn nói riêng… Ngoài ra, sinh viên còn được cung cấp các cơ hội thực hành, hình thành kỹ năng, kỹ xảo trong quản lý, lãnh đạo, làm việc nhóm, thuyết trình, cung ứng các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học, làm công tác khuyến nông, kỹ năng sử dụng ngoại ngữ và các kỹ năng nghề nghiệp cần thiết khác.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

>> Phát triển nông thôn

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

Người học ngành Phát triển nông thôn sau khi tốt nghiệp cử nhân Phát triển nông thôn có thể công tác trong các lĩnh vực sau: cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan quản lí nhà nước về khuyến nông và phát triển nông thôn. Đặc biệt là trong các cơ quan thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ cấp trung ương đến cơ sở; nghiên cứu viên, giảng viên về lĩnh vực phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn; cán bộ, nhân viên trong các tổ chức kinh tế xã hội trong nông nghiệp, nông thôn và cộng đồng; cán bộ, nhân viên trong các tổ chức phi chính phủ về nông nghiệp, nông thôn.

Các chương trình đào tạo chất lượng cao còn tạo dựng môi trường học tập chuyên nghiệp theo hướng tương tác tích cực giữ giảng viên với sinh viên trong khuôn khổ chương trình đào tạo bằng tiếng Anh nhằm mục tiêu trang bị cho sinh viên ngoài những kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp còn có thêm kỹ năng về ngoại ngữ.

   Sinh viên của Khoa sẽ có cơ hội học tập trong môi trường năng động, sáng tạo và có tính tương tác cao với thực tế, có nhiều cơ hội để phát triển các kiến thức, kỹ năng chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng mềm khác, sau khi ra trường có nhiều cơ hội để tìm kiếm việc làm và cơ hội để phát triển tương lai.

   Sinh viên khi tốt nghiệp ra trường có cơ hội học tập Cao học tại các chuyên ngành của Khoa như Kinh tế nông nghiệp, Quản lý kinh tế, Quản lý phát triển nông thôn… Đồng thời sinh viên có cơ hội việc làm ở các cơ quan nhà nước từ Trung ương tới địa phương, các tổ chức Phi Chính phủ (NGO), các doanh nghiệp, các doanh nghiệp về nông nghiệp, làm cán bộ phát triển, cán bộ phát triển nông thôn, phát triển cộng đồng….

 

học viện nông nghiệp việt nam

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639, 0961.926.939,

Website: https://www.vnua.edu.vn/;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Một số các ngành đào tạo khác:

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Ngành quản lý đất đai

Ngành quản trị kinh doanh

Ngành sư phạm kỹ thuật nông nghiệp