GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Quản trị kinh doanh là ngành đào tạo những nhà quản lý về kinh doanh nói chung cũng như về quản trị marketing và tài chính nói riêng. Cử nhân tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh nắm vững kiến thức nguyên lý quản trị kinh doanh, kinh tế – xã hội, các kiến thức về chức năng, quá trình kinh doanh và quản trị ở các doanh nghiệp/tổ chức. Đồng thời có kỹ năng cơ bản để vận dụng trong kinh doanh nói chung và thực hành tốt trong một số công việc chuyên môn. Cử nhân được đào tạo có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị kinh doanh. Có khả năng tư duy nghiên cứu độc lập, có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu của công việc, có khả năng làm việc tập thể, quản lý và huy động các nguồn lực. Đáp ứng được yêu cầu cho mọi thành phần kinh tế, các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

 

2. Quản trị Marketing

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có thể công tác trong các lĩnh vực về quản trị, kinh doanh, marketing, tài chính, quản lý nhà nước về kinh doanh. Cụ thể đảm nhận các công việc về quản trị marketing, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị vật tư, quản trị dự án, quản trị rủi ro, bán hàng, quản trị lực lượng bán hàng, thiết kế bán hàng. Đồng thời hoạt động thiết kế, cung ứng và dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng, hoạt động thiết kế và quản trị các chương trình truyền thông, quản lý kinh doanh, hợp tác kinh doanh, quản lý thị trường, thanh tra.

học viện nông nghiệp việt nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

SĐT: 024.62617520, 024.62617578

Website: https://www.vnua.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/

Một số các ngành đào tạo khác:

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành Nông nghiệp

Ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp