GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Xã hội học với chương trình đào tạo cử nhân có mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức rộng về các vấn đề xã hội, có các kĩ năng phân tích sự kiện, hiện tượng xã hội, hành vi con người, có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển. Cụ thể bao gồm: sự đa dạng văn hóa, văn hóa phổ thông, bản sắc xã hội, bất bình đẳng, giới, chính trị, tôn giáo, chủng tộc và dân tộc, gia đình và họ hàng, giáo dục, phát triển và thay đổi xã hội, kinh tế, dân số, môi trường xã hội đô thị, khoa học và công nghệ, vv…

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH

 

>> Xã hội học

 

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

1. Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp ngành xã hội học tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam có khả năng làm những việc sau:

  • Làm cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu
  • Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cấp chính quyền
  • Cán bộ tư vấn, đánh giá các vấn đề xã hội
  • Cán bộ phụ trách nhân sự, đoàn thể
  • Cán bộ chuyên trách các vấn đề văn hoá, xã hội,…

2. Nơi làm việc

  • Các trường đại học và cao đẳng, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu Xã hội học hoặc khoa học xã hội nói chung (đặc biệt liên quan tới nông nghiệp, nông thôn, nông dân)
  • UBND, ban ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng ở các cấp
  • Các dự án phát triển, đặc biệt các dự án liên quan đến phát triển cộng đồng, phát triển nông thôn
  • Các nhà máy, xí nghiệp, công ty trong nước, liên doanh hoặc nước ngoài.
  • Các cơ quan, tổ chức triển khai các hoạt động công tác xã hội trong và ngoài nước: các mái ấm – nhà mở, trung tâm giáo dục – lao động xã hội, trung tâm bảo trợ xã hội…

học viện nông nghiệp việt nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

SĐT: 024.62617520, 024.62617578

Website: https://www.vnua.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/

Một số các ngành đào tạo khác:

Ngành Nuôi trồng thủy sản

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành Nông nghiệp

Ngành Quản trị kinh doanh