Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập ngày 12 tháng 10 năm 1956. Trong suốt 67 năm xây dựng và phát triển, Học viện luôn quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ, viên chức đủ về số lượng, vững về chất lượng. Tại Học viện, đội ngũ cán bộ, viên chức được tuyển chọn theo một quy trình chặt chẽ với các điều kiện chuẩn mực: tâm huyết với nghề, giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm, nhuần nhuyễn trong phương pháp giảng dạy, có khả năng nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Lãnh đạo Học viện là những cán bộ giỏi chuyên môn, có năng lực quản lý, có tầm nhìn, hoạch định chiến lược phát triển Học viện.

Học viện có gần 350 tiến sỹ, gần 100 giáo sư, phó giáo sư, hơn 100 nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, anh hùng lao động.

Học viện quan tâm xây dựng đội ngũ cố vấn, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học và quản lý.

Học viện có gần 1.300 cán bộ, viên chức. Trên 90% giảng viên của Học viện được đào tạo bài bản ở các nước có nền khoa học tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ông Phan Văn Đồng – Chuyên viên Ban Tổ chức Cán bộ
Điện thoại: 0915785256
Email: pvdong@vnua.edu.vn