Thực hiện trách nhiệm của một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực để hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

Học viện đã hợp tác với hơn 100 doanh nghiệp (Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam, Công ty TNHH Sunjin Việt Nam, Công ty TNHH Điện Stanley Việt Nam…) để bố trí việc làm cho sinh viên.

Hàng năm, Học viện tổ chức Ngày hội việc làm với sự tham gia của từ 60 đến 100 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho từ 4.000 đến 6.000 sinh viên. Học viện vinh dự đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về dự Chương trình Hành trình Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo và Ngày hội việc làm VNUA – 2022.

Theo học tại Học viện, sinh viên được tham gia thực tập, thực tế tại các tập đoàn/doanh nghiệp trong và ngoài nước, qua đó, tích lũy thêm kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm phục vụ hoạt động học tập, công việc.

Học viện chú trọng đào tạo kiến thức chuyên môn, kỹ năng mềm, tin học, ngoại ngữ cho sinh viên. Trên 97% sinh viên của Học viện có việc làm trong 12 tháng sau khi tốt nghiệp tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp hoặc tự khởi nghiệp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Bà Bùi Đạo Tĩnh – Chuyên viên Trung tâm Quan hệ công chúng và Hỗ trợ sinh viên
Điện thoại: 0986755984
Email: qhcc-htsv@vnua.edu.vn