Back
0
SINH VIÊN
0
CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
0
NGÀNH ĐÀO TẠO
0
HECTA

Tên trước đây

 • Trường Đại học Nông Lâm (1956-1958)
 • Học viện Nông Lâm (1958-1963)
 • Trường Đại học Nông nghiệp (1963-1967)
 • Trường Đại học Nông nghiệp I (1967-2008)
 • Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội (2008-2014)

Cơ quan Bộ chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ Học viện: Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội

Vị trí địa lý: Phía đông thành phố Hà Nội

Thành lập: Ngày 12 tháng 10 năm 1956

Loại hình trường đào tạo: Trường đại học công lập trọng điểm quốc gia

gioi-thieu-hoc-vien-nong-nghiep

Tầm nhìn

Học viện trở thành Đại học tự chủ, đa ngành, đa phân hiệu theo mô hình của đại học nghiên cứu tiên tiến trong khu vực; trung tâm xuất sắc của quốc gia, khu vực về đổi mới sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tri thức và phát triển công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Sứ mạng

Sứ mạng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu phát triển và chuyển giao KHCN, tri thức mới trong lĩnh vực nông nghiệp&PTNT; đóng góp vào sự phát triển nền nông nghiệp và hội nhập quốc tế của đất nước.

Giá trị cốt lõi

 • Đoàn kết (Solidarity): “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng để tiến bộ mãi”.
 • Đạo đức (Morality): Trên nền tảng đạo đức tiến bộ và đậm bản sắc văn hoá Việt Nam.
 • Đi đầu (Advancement): Phấn đấu đi đầu về đào tạo và khoa học công nghệ.
 • Đáp ứng (Response): Đáp ứng nhu cầu không ngừng thay đổi của xã hội.
 • Đẳng cấp (Transcendence): Bằng các sản phẩm có đẳng cấp vượt trội.

Nhiệm vụ

 • Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và trình độ khác;
 • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
 • Chuyển giao công nghệ và phục vụ xã hội.

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN