Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã triển khai nhiều hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, hoạt động hỗ trợ học tập, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Giai đoạn 2017-2022, Đoàn Thanh niên đã vinh dự nhận được 01 Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 02 cờ thi đua và 02 bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai sâu rộng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên thanh niên.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thường xuyên tổ chức các cuộc thi nhằm khuyến khích đoàn viên phấn đấu vươn lên trong học tập như: Cuộc thi Nhà vô địch điểm A và Nhà tăng tốc thần kỳ, Cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Cuộc thi Olympic Tin học, Hội thảo chia sẻ phương pháp học ngoại ngữ và tím kiếm học bổng du học nước ngoài…

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên thường xuyên tổ chức các cuộc thi nhằm khuyến khích đoàn viên phấn đấu vươn lên trong học tập như: Cuộc thi Nhà vô địch điểm A và Nhà tăng tốc thần kỳ, Cuộc thi Olympic Tiếng Anh, Cuộc thi Olympic Tin học, Hội thảo chia sẻ phương pháp học ngoại ngữ và tím kiếm học bổng du học nước ngoài…

Hoạt động tình nguyện là mảng hoạt động rất mạnh của sinh viên Học viện với các nội dung: tình nguyện bảo vệ môi trường, tình nguyện xây dựng nông thôn mới, tình nguyện vì an sinh xã hội (hiến máu nhân đạo, tặng quà tri ân các gia đình có công với cách mạng…).

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên đã đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong sinh viên. Giai đoạn 2017-2022, Đoàn Thanh niên đã giới thiệu gần 300 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ông Nguyễn Trọng Tuynh – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện
Điện thoại: 0978969959
Email: nttuynh@vnua.edu.vn