Lễ phát động tháng thanh niên 2017

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đợt thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp hướng tới đại …