Nguồn nhân lực chất lượng cao và thương hiệu, thành tựu, danh tiếng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã mở ra cơ hội hợp tác giữa Học viện với các trường đại học, viên nghiên cứu, tổ chức quốc tế trên thế giới.

Theo số liệu thống kê của Ban Hợp tác quốc tế, Học viện đã ký hơn 140 biên bản ghi nhớ, chương trình hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức quốc tế, mở ra cơ hội tìm kiếm học bổng, giao lưu quốc tế cho sinh viên Học viện.

Học viện đã hợp tác với trường đại học ở Nhật Bản, Trung Quốc để cấp học bổng du học cho sinh viên Thủ khoa, Á khoa. Năm 2023, Học viện trao 03 suất học bổng du học nước ngoài tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Tây Nam, Trung Quốc.

Học viện đã hợp tác với Trường Đại học Massey (New Zealand) trong đào tạo ngành Kinh tế tài chính do Trường Đại học Massey cấp bằng. Theo học chương trình này, sinh viên sẽ học 1,5 năm tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và 1,5 năm tại Đại học Massey (Massey University).

Học viện thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi sinh viên với các trường đối tác như: Ðại học Nông nghiệp Tokyo, Ðại học Saga, Ðại học Ryukus, Ðại học Kagoshima, Đại học Yamagata (Nhật Bản), Ðại học Kasetsart, Ðại học Công nghệ Suranaree (Thái Lan), Ðại học Nông nghiệp Vân Nam (Trung Quốc)… Ngoài ra, Học viện liên kết với chính quyền các tỉnh, nghiệp đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp…của Nhật Bản, Isarel, Hàn Quốc, Đức, Úc… để tuyển chọn sinh viên/cựu sinh viên sang học tập, thực tập, làm việc…tại nước ngoài.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Bà Lê Thị Thanh Phương – Chuyên viên Ban Hợp tác Quốc tế
Điện thoại: 0989839867
Email: lttphuong@vnua.edu.vn
Hoặc ông Nguyễn Xuân Đài – Trưởng Ban Quản trị Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực Học viện
Điện thoại: 0986755984
Email: xuandaiylpt@gmail.com