Chương trình đào tạo Cử nhân Ngành Kế toán theo định hướng nghề nghiệp(Professional Oriented to Higher Education – POHE) được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận mới trong đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp đang được áp dụng ở các nước Châu Âu và các nước có nền giáo dục tiên tiến.

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO


 Chương trình đào tạo Cử nhân Ngành Kế toán theo định hướng nghề nghiệp (Professional Oriented to Higher Education – POHE) được xây dựng dựa trên phương pháp tiếp cận mới trong đào tạo đại học định hướng nghề nghiệp đang được áp dụng ở các nước Châu Âu và các nước có nền giáo dục tiên tiến.
 Đào tạo sinh viên có đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp cần thiết để sau khi tốt nghiệp có thể đáp ứng ngay yêu cầu của nhà tuyển dụng.
 Nội dung đào tạo trọng tâm vào vận dụng kiến thức chuyên môn nghề nghiệp kế toán, kiểm toán; hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán; chế độ kế toán vào các đơn vị SXKD, thương mai, dịch vụ, xây dựng…; Kỹ năng thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh cho các nhà quản trị làm cơ sở cho việc điều hành, tổ chức quản lý và ra các quyết định kinh doanh.
 Sinh viên có cơ hội thực hành chuyên môn và rèn nghề tại các cơ sở sử dụng lao động ngay từ những học kỳ đầu của khóa học.
 Chương trình bao gồm chuyên ngành Kế toán và chuyên ngành Kế toán &Kiểm toán.

 

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI

 

Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân ngành Kế toán có thể làm việc tại tập đoàn kinh tế, các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các ngân hàng  và các đơn vị hành chính sự nghiệp các cấp (cơ quan tài chính, thuế, kho bạc…), các công ty kiểm toán, đồng thời có thể tiếp tục học các chương trình cao học Kế toán, Tài chính-Ngân hàng…

👉 PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2018

– TUYỂN THẲNG từ 5/6 học kỳ tiên tiến trở lên
– XÉT HỌC BẠ kết quả học tập cấp 3
🔰 Chi tiết liên hệ: 024.6261.7578 – 024.6261.7520
🌐 tuyensinh.vnua.edu.vn
📩 tuvantuyensinh@vnua.edu.vn
🔑 https://www.facebook.com/khoanonghoc2017/
📬 Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội