KỸ THUẬT CƠ KHÍ (POHE)

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

 Sinh viên được cung cấp kiến thức lập kế hoạch, giải quyết các vấn đề chuyên môn, thiết kế, chế tạo các sản phẩm máy móc, thiết bị thực phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, ứng dụng được tin học trong thiết kế máy; Sửa chữa, bảo trì, vận hành máy móc thiết bị thực phẩm; Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và máy móc thiết bị thực phẩm mới vào sản xuất. Sinh viên được làm quen với thực tiễn và hoạt động nghề nghiệp của các công ty, cơ sở sản xuất có liên quan đến lĩnh vực đào tạo ngay trong quá trình học đại học, học đi đôi với hành. Bên cạnh đó, đại diện các nhà tuyển dụng lao động được mời hợp tác, tham gia vào quá trình đào tạo.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRONG TƯƠNG LAI

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình POHE ngành Kỹ thuật cơ khí có thể làm việc tại các vị trí: Kỹ sư cơ khí làm việc trong các nhà máy thiết kế, chế tạo máy móc thiết bị bảo quản và chế biến thực phẩm, làm công việc sửa chữa, bảo trì, vận hành dây chuyền công nghệ trong các cơ sở sản xuất thực phẩm; Kỹ sư cơ khí làm việc trong các doanh nghiệp kinh doanh và chuyển giao quy trình công nghệ và thiết bị máy móc chế biến thực phẩm; tư vấn, thiết kế và thi công nhà xưởng, lắp đặt dây chuyền máy móc, thiết bị thực phẩm; Tham gia nghiên cứu và giảng dạy tại các viện và trung tâm nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp về lĩnh vực kỹ thuật cơ khí; Kỹ sư cơ khí làm việc trong các cơ quan quản lý nhà nước.