GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

Công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học về các kỹ thuật và công nghệ ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Thu hồi, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất thải thông qua các biện pháp sinh – lý –  hóa học. Các giải pháp bảo vệ môi trường sống.

Theo học ngành công nghệ kỹ thuật môi trường các bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng thực hành về công nghệ môi trường, công cụ quản lý môi trường, phương pháp đánh giá tác động môi trường, kỹ thuật tái chế và biện pháp xử lý các nguồn tài nguyên bị ô nhiễm. Hơn nữa ngành này còn trang bị cho sinh viên những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như khả năng thiết kế, thi công, bảo trì, vận hành công trình xử lý nước cấp, nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn; khả năng dự báo và phát hiện những vấn đề của môi trường.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường nhằm đào tạo cử nhân Công nghệ Kỹ thuật Môi Trường có:

  • Năng lực và phẩm chất chính trị, lối sống lành mạnh theo chủ trương đường lối của Đảng và nhà nước.
  • Các phương pháp khoa học để hiểu sự vận hành của hệ thống môi trường.
  • Đào tạo các kỹ sư có năng lực nghiên cứu, thiết kế, vận hành và quản lý ô nhiễm và các hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường.

 Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

  • Nắm vững và vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản trong nghiên cứu, điều tra, giải quyết các vấn đề liên quan đến môi trường đất, nước, không khí cũng như các tác động của tự nhiên và nhân sinh đến hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng.
  • Có khả năng dự báo, phát hiện những vấn đề môi trường đã, đang và sẽ xảy ra, đồng thời biết tổ chức thực thi các biện pháp xử lý, khắc phục, phòng tránh những sự cố xảy ra có hại đến môi trường.
  • Có kỹ năng và năng lực thiết kế, đánh giá, tư vấn kỹ thuật, quản lý và vận hành các công trình xử lý hoặc hệ thống kiểm soát ô nhiễm đất, nước, không khí và chất thải rắn trong cả doanh nghiệp và khu dân cư.
  • Có khả năng cải tiến và phát triển các mô hình công nghệ xử lý môi trường. Có khả năng tự học, tự nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu thực tế.
  • Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ tiếng Anh đủ để tiếp cận và sử dụng các tài liệu khoa học. Tiếng Anh tối thiểu là trình độ B

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

(vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp)
  • Sinh viên ra trường có thể công tác tại các nhà máy, các nhà máy xí nghiệp, các công ty xử lý chất thải như:

– Trung tâm Bảo vệ môi trường, Phòng Quản lý môi trường ở các cấp chính quyền.

– Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, đặc biệt là các Sở Khoa học công nghệ & môi trường, Sở Địa chính, Sở Khoa học và phát triển nông thôn, UBND các huyện thị.

– Các công ty như cấp thoát nước, tư vấn thiết kế hệ thống xử lý môi trường, nuôi trồng thủy sản và các nhà máy công nghiệp, các cơ quan quản lý môi trường, các cơ quan quy hoạch, khai thác khoáng sản, các Viện Nghiên cứu có liên quan đến các lĩnh vực trên.

– Ngoài ra sau khi tốt nghiệp các bạn còn có thể giảng dạy từ cấp phổ thông trung học cho đến Cao Đẳng, Đại học các môn học có liên quan đến khoa học và công nghệ môi trường

  • Cơ hội học trình độ cao hơn:

Cử nhân Công nghệ kỹ thuật môi trường được tiếp tục đào tạo ở trình độ cao hơn để lấy bằng thạc sĩ, tiến sĩ thuộc lĩnh vực Môi trường.

 

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh/người nhà thí sinh vui lòng liên hệ:

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639, 0961.926.939,

Website: https://www.vnua.edu.vn/;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Một số các ngành đào tạo khác:

CÔNG NGHỆ RAU HOA QUẢ VÀ CẢNH QUAN
KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG