Ngành kinh doanh nông nghiệp sau này làm gì?

Ngành kinh doanh nông nghiệp là nền tảng cho sự phát triển của thế giới. Ngành đóng vai trò xử lý và thương mại hóa các nguồn tài nguyên quý giá nhất của trái đất để nuôi sống toàn cầu. Và được xem là một trong những ngành công nghiệp lâu đời và quan trọng nhất đối với chúng ta.

ngành kinh doanh nông nghiệp

1. Chuẩn đầu ra

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo của ngành kinh doanh nông nghiệp, sinh viên sẽ:

Nội dungCác kết quả học tập mong đợi của chương trình đào tạo
Kiến thức chungCĐR1: Áp dụng tri thức khoa học chính trị xã hội và nhân văn vào nghề nghiệp và đời sống;
CĐR2: Giải thích các khái niệm cơ bản và các vấn đề xã hội, pháp luật trong lĩnh vực công nghệ thông tin;
CĐR3: Ứng dụng tri thức về toán, kinh tế, quản trị và khoa học khác liên quan để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn.
Kiến thức chuyên mônCĐR4: Vận dụng được những kiến thức cơ bản về quản trị, kế toán, kiểm toán, tài chính, marketing trong các tổ chức và đơn vị sản xuất kinh doanh;
 CĐR5: Phân tích được những kiến thức chuyên sâu về kinh doanh, quản trị kinh doanh, quản trị sản xuất, nhân sự, marketing, tài chính, thị trường giá cả để giải quyết các tình huống cụ thể trong các tổ chức và đơn vị sản xuất kinh doanh;
CĐR6: Vận dụng được kiến thức về quản lý, pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến ngành học trong việc hoạch định, tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát đánh giá các hoạt động trong các đơn vị sản xuất kinh doanh.
Kỹ năngCĐR7: Sử dụng được máy tính, Internet và các ứng dụng văn phòng đáp ứng công việc cơ bản;
CĐR8: Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương;
 CĐR9: Làm việc nhóm hiệu quả thông qua giao tiếp, thuyết phục và giải quyết vấn đề hợp lý.
CĐR10: Ứng dụng được công nghệ thông tin trong lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp;
 CĐR11: Phối hợp các kỹ năng hoạch định, tổ chức, điều hành, lãnh đạo, kiểm tra, giám sát và ra quyết định trong các tổ chức và đơn vị sản xuất kinh doanh;
CĐR12: Thực hiện các nghiên cứu liên quan đến kinh doanh nông nghiệp trong các tổ chức và đơn vị sản xuất kinh doanh.
Năng lực tự chủ và trách nhiệmCĐR13: Có trách nhiệm trong công việc được giao và tuân thủ các quy tắc và đạo đức nghề nghiệp
CĐR 14: Trau dồi phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và tác phong làm việc chuyên nghiệp, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;
CĐR15: Có ý thức tự học tập suốt đời, biết lắng nghe chia sẻ và bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên ngành và liên ngành.

2. Định hướng và cơ hội nghề nghiệp ngành kinh doanh nông nghiệp

a. Định hướng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp ngành Kinh doanh nông nghiệp có thể làm việc tại các tổ chức và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực sau:

– Lĩnh vực kinh doanh: Bán hàng trực tiếp, kế hoạch kinh doanh, quản lí doanh số, lực lượng bán hàng, thiết kế bán hàng.

– Lĩnh vực nông nghiệp: Quản lý và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp tại các trang trại, doanh nghiệp;

– Lĩnh vực dịch vụ và chăm sóc khách hàng: Phụ trách các hoạt động thiết kế, cung ứng và dịch vụ, chăm sóc khách hàng.

– Lĩnh vực nghiên cứu thị trường: Đảm nhận các công việc nghiên cứu và phân tích thị trường trong các  bộ phận hay công ty chuyên nghiên cứu thị trường.

– Lĩnh vực kinh doanh và quản trị: Thực hiện các công việc như kinh doanh, quản trị nhân sự, quản trị vật tư, quản trị dự án đầu tư, quản trị tài chính, quản trị rủi ro.

– Lĩnh vực phân phối và cung ứng: Phụ trách quản trị kênh phân phối, các hoạt động vận tải và cung ứng dịch vụ.

– Lĩnh vực truyền thông: Thực hiện các hoạt động thiết kế và quản trị các chương trình truyền thông marketing trong các công ty truyền thông hay các tổ chức có tham gia trong lĩnh vực quảng bá (quảng cáo, tổ chức sự kiện);

– Lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh doanh: đăng ký, quản lý, hợp tác kinh doanh, quản lý thị trường, thanh tra.

b. Vị trí công tác

– Đảm nhận các vị trí công việc đa dạng từ nhân viên, trưởng bộ phận, giám đốc, ban lãnh đạo trong các doanh nghiệp/ tổ chức, trang trại, hộ sản xuất, hợp tác xã về kinh doanh nông nghiệp, quản lý kinh doanh, hợp tác kinh doanh, quản  lý thị trường, thanh tra; hoạt động thiết kế, cung ứng dịch vụ khách hàng, quản  lý kinh doanh nông nghiệp.

– Cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học và giảng viên trong lĩnh vực liên quan.

c. Cơ quan công tác

Sở Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan Nhà nước.

Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước.

– Trang trại, Hợp tác xã kinh doanh nông nghiệp.

– Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực kinh doanh nông nghiệp.

d. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sau khi kết thúc chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp, người tốt nghiệp có thể tiếp tục nghiên cứu và học tập các chương trình đào tạo văn bằng 2, chương trinh đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ngành quản trị kinh doanh, kế toán và các ngành liên quan khác ở trong và ngoài nước.

Ngành Kinh doanh nông nghiệp là một trong những ngành đào tạo của khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm 60 năm trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao. Đồng thời cung cấp nguồn nhân lực xuất sắc góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Hãy cùng tham gia tuyển sinh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam để  có cơ hội tiếp cận môi trường học tập với cơ sở vật chất hiện đại, tiện nghi; chương trình đào tạo tiên tiến; môi trường rèn luyện năng động và sáng tạo.

Học viện Nông nghiệp Việt nam

Địa chỉ: Trâu Quỳ – Gia Lâm – Hà Nội

SĐT: 84.024.62617586 – Fax: 84 024 62617586

Website: https://www.vnua.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/

Một số các ngành đào tạo khác:

Ngành kỹ thuật điện, điện tử

Ngành kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành ngôn ngữ anh

Ngành nông nghiệp

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *