GIỚI THIỆU NGÀNH ĐÀO TẠO

Ngành Kinh tế đầu tư – Sự lựa chọn nghề nghiệp trong thời kỳ hội nhập

Trong những năm gần đây, nền kinh tế thế giới đang có được những bước chuyển mình đáng kể. Toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ, xu hướng đầu tư theo dự án đang ngày càng khẳng định vị thế của mình trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Trước tình hình đó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có một đội ngũ chuyên viên kinh tế đầu tư chuyên nghiệp nhằm tham vấn cho lãnh đạo, cho khách hàng tiềm năng.

Những chuyên viên kinh tế đầu tư sẽ giúp cho các doanh nghiệp thẩm định các dự án đầu tư, các dự án cho vay cũng như giúp các nhà đầu tư phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhằm hạn chế rủi ro và đưa ra những quyết định chính xác, hiệu quả hơn.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình học ngành Kinh tế Đầu tư được xây dựng tỷ mỷ, phong phú, phù hợp, hiện đại. Mục tiêu của ngành là trang bị cho sinh viên kiến thức tổng hợp về kinh tế và quản lý đồng thời cung cấp kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực lập dự án và quản lý các dự án đầu tư ở tầm vĩ mô và tầm vi mô, biết áp dụng các mô hình quản lý hiện đại trong quản lý dự án. Bên cạnh đó, ngành này còn trang bị kiến thức về tổ chức và quản lý hoạt động đấu thầu tư vấn đầu tư, quản lý rủi ro trong đầu tư, đầu tư tài chính và đầu tư chứng khoán…

Bên cạnh kiến thức chuyên ngành, sinh viên ngành Kinh tế đầu tư còn được trang bị các kỹ năng mềm thông qua các hoạt động trên lớp và các hoạt động của trường, của khoa như: kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp… Dù có làm việc trong môi trường nào, công việc nào thì những kỹ năng trên vẫn là những chìa khóa cho thành công cho bất kỳ ai.

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

Ngành Kinh tế đầu tư có đầu ra tương đối rộng vì ngành đào tạo về kế hoạch phát triển kinh tế và các hoạt động của một dự án, mà bất cứ hoạt động kinh tế nào cũng cần phải lên kế hoạch và lập thành dự án. Cụ thể, sinh viên kinh tế đầu tư ra trường có thể đảm nhiệm các công việc tại các doanh nghiệp, ngân hàng, các bộ, ban ngành, cơ quan quản lý nhà nước với các vị trí như:

– Chuyên viên phân tích đầu tư

– Nhân viên tín dụng, quản trị rủi ro tại ngân hàng

– Chuyên viên hoạch định quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế từ trung ương đến địa phương

– Chuyên viên thẩm định, xét duyệt dự án đầu tư

– Chuyên viên lập và quản lý dự án đầu tư

– Chuyên viên quản lý vốn, nguồn vốn

– Chuyên viên quản lý đấu thầu, quản trị rủi ro…

Tại Việt Nam hiện nay, số lượng chuyên viên kinh tế đầu tư vẫn còn rất thiếu. Mặt khác, đầu ra cho ngành kinh tế đầu tư là tương đối rộng, qua đây có thể khẳng định rằng kinh tế đầu tư là ngành rất triển vọng trong tương lai.

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639, 0961.926.939,

Website: https://www.vnua.edu.vn/;

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/

Một số các ngành đào tạo khác:

KINH TẾ

KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

QUẢN LÝ KINH TẾ