Ngành Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

Ngành Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG 

NGUỒN NHÂN LỰC CHO NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHÂN BÓN

Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng là ngành đào tạo đại học mới được mở năm 2019 và ở Việt Nam duy nhất chỉ có tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Ngành học được mở ra với mục tiêu đào tạo những người vừa có kiến thức lý thuyết, vừa có khả năng thực tiễn trong các lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng, sản xuất, quản lý, kinh doanh và sử dụng phân bón.

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng áp dụng được các kiến thức về khoa học cây trồng, khoa học đất và môi trường để xác định nhu cầu dinh dưỡng và phương pháp cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng một cách hiệu quả, đạt năng suất cao và chất lượng tốt; Vận dụng được các kiến thức về công nghệ và thiết bị sản xuất phân bón, kinh tế và quản trị vào quá trình sản xuất và kinh doanh phân bón; Vận dụng được các kiến thức để thực hiện quy trình quản lý chất lượng phân bón theo quy định của Nhà nước.

Việt Nam đang nỗ lực hướng đến việc xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất an toàn, ứng dụng công nghệ  mới theo xu hướng nông nghiệp 4.0. Nguồn nhân lực về Phân bón và Dinh dưỡng cây trồng sẽ là nhân tố quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ quan trọng này. Hiện nay khối cơ quan quản lý Nhà nước (như các trung tâm khuyến nông, phòng nông nghiệp, sở nông nghiệp…), các viện nghiên cứu về dinh dưỡng cây trồng và phân bón… đều có vị trí việc làm dành cho người tốt nghiệp ngành học này.

Việc tăng cường quản lý đối với thị trường phân bón Việt Nam đang là vấn đề cấp bách. Một đội ngũ lao động được đào tạo bài bản về phân bón và dinh dưỡng cây trồng, đất đai sẽ đáp ứng nhu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về phân bón (các Bộ, các Sở) và cả các doanh nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu ổn định thị trường phân bón.

Bên cạnh đó, khối doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, đặc biệt những doanh nghiệp đang sản xuất, cung ứng vật tư nông nghiệp như phân bón, giống cây trồng cũng đang có nhu cầu nhân lực trình độ cao về phân bón, dinh dưỡng, đất và cây trồng. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh phân bón cần nguồn nhân lực có trình độ cao để cải tiến, nghiên cứu phát triển sản phẩm, công nghệ mới nhằm tạo ra thương hiệu uy tín, phục vụ sự phát triển lâu dài và bền vững của doanh nghiệp.

Người học sau khi tốt nghiệp ra trường cũng có thể khởi nghiệp thành công trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón.

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh/người nhà thí sinh vui lòng liên hệ:
🏫 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
❂ Website: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/
❂ Đăng ký tư vấn: http://bit.ly/2Y5K0Qh
☎️ Tổng đài: 024.62617520, 024.62617578

Facebook: https://www.facebook.com/hocviennongnghiep/

Một số ngành đào tạo khác:

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành Nông nghiệp

Ngành Quản trị kinh doanh