GIỚI THIỆU NGÀNH QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH   

1. CHUẨN ĐẦU RA

Hoàn thành chương trình đào tạo ngành quản lý và phát triển du lịch, người học có kiến thức, kỹ năng và phẩm chất như sau:

Nội dung 

Các kết quả học tập mong đợi của chương trình đào tạo

 

Kiến thức chungChuẩn đầu ra 1Hiểu về hệ thống kiến thức về chính trị xã hội và nhân văn trong các hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.
Chuẩn đầu ra 2Hiểu các kiến thức khoa học về tin học, kinh tế, các chính sách và pháp luật trong lĩnh vực quản lý  và phát triển du lịch
Kiến thức chuyên mônChuẩn đầu ra 3Vận dụng hiểu biết cơ bản về quản lý, phát triển, kế toán, tài chính trong quản lý  và phát triển du lịch
Chuẩn đầu ra 4Đánh giá các cơ hội thị trường quốc gia, khu vực và quốc tế cho các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi các tổ chức du lịch.
Chuẩn đầu ra 5Xây dựng chiến lược, kế hoạch, dự án du lịch.
Kỹ năng chungChuẩn đầu ra 6Thực hiện lãnh đạo và hợp tác trong công việc nhóm hiệu quả.
Chuẩn đầu ra 7Tiến hành nghiên cứu về quản lý  và phát triển du lịch
Chuẩn đầu ra 8Trình độ tiếng Anh tối thiểu đạt B1 theo khung tham chiếu chung châu Âu hoặc tương đương
Kỹ năng chuyên ngànhChuẩn đầu ra 9Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quản lý  và phát triển du lịch.
Chuẩn đầu ra 10Đưa ra quyết định về quản lý  và phát triển du lịch.
Chuẩn đầu ra 11Điều hành du lịch
Năng lực tự chủ và trách nhiệmChuẩn đầu ra 12Nhận thức được các tác động xã hội và môi trường và nhu cầu đối với quản lý  và phát triển du lịch
Chuẩn đầu ra 13Có đạo đức nghề nghiệp và phong cách làm việc chuyên nghiệp
Chuẩn đầu ra 14Sẵn sàng phát triển chuyên môn, hướng tới việc học tập suốt đời

2. Định hướng nghề nghiệp ngành quản lý và phát triển du lịch

Người học sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành quản lý và phát triển du lịch có thể làm việc tại các tổ chức và doanh nghiệp du lịch thuộc các lĩnh vực sau:

– Lĩnh vực lữ hành: Hướng dẫn viên du lịch, đại lý du lịch, trợ lý khách sạn, nhân viên tiếp tân, tư vấn du lịch, điều phối du lịch

– Lĩnh vực dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng: Phụ trách các hoạt động thiết kế, cung ứng và dịch vụ khách hàng, chăm sóc khách hàng;

– Lĩnh vực nghiên cứu thị trường: Đảm nhận các công việc nghiên cứu và phân tích thị trường trong các công ty chuyên nghiên cứu thị trường, hay bộ phận nghiên cứu thị trường của công ty;

– Lĩnh vực truyền thông: Thực hiện các hoạt động thiết kế và quản trị các chương trình truyền thông, quảng bá (quảng cáo, tổ chức sự kiện) về du lịch;

– Lĩnh vực quản lý nhà nước về du lịch: các cơ quan, ban ngành về du lịch.

– Nghiên cứu viên trong các viện nghiên cứu, giảng viên đào tạo về du lịch trong các trường đại học, các viện đào tạo.

 

3. Định hướng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp ngành quản lý và phát triển du lịch, người học có thể học tiếp các chương trình đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ trong nước và quốc tế ngành Quản lý du lịch, quản trị kinh doanh, kế toán và các ngành liên quan khác.

4. Các chương trình đào tạo tham khảo

– Tourism development and Management,Đại học Arizona State, Mỹ

– Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,Chuyên ngành: quản trị lữ hành,Trường đại học Kinh tế Quốc dân

– Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành,Chuyên ngành: quản trị lữ hành,Trường đại học Kinh tế HCM

 

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh/người nhà thí sinh vui lòng liên hệ:

học viện nông nghiệp việt nam

🏫 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
❂ Website: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/
❂ Đăng ký tư vấn: http://bit.ly/2Y5K0Qh
☎️ Tổng đài: 024.62617520, 024.62617578

Một số ngành đào tạo khác:

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành Nông nghiệp

Ngành Quản trị kinh doanh