Thực hiện phương châm “Nghiên cứu khoa học là sức sống của trường đại học”, Học viện khuyến khích và bố trí nguồn kinh phí cho sinh viên nghiên cứu khoa học, rèn khả năng tư duy sáng tạo và vận dụng những kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống.

Học viện có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, gồm: 52 phòng thí nghiệm (trong đó có 06 phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO), 82 mô hình khoa học và công nghệ, Bệnh viện Thú y, Bệnh viện Cây trồng…

Học viện có gần 1.300 cán bộ, viên chức, trong đó có gần 100 giáo sư, phó giáo sư, hơn 100 nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, anh hùng lao động. Cán bộ, viên chức của Học viện nhiệt tình, tâm huyết với nghề, có năng lực nghiên cứu và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

Giai đoạn 2017-2022, Học viện có gần 3.500 lượt sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên. Sinh viên Học viện đã chủ trì/tham gia hơn 900 đề tài nghiên cứu khoa học.

Trong 5 năm qua, Học viện đã có 02 giải nhất, 04 giải nhì, 05 giải ba, 05 giải khuyến khích Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giải thưởng EURÉKA.

Sinh viên của Học viện tích cực tham gia hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Giai đoạn 2014-2017, có 1.250 nhóm sinh viên tham gia Cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp; 05 dự án đạt giải nhất, 01 dự án đạt giải nhì, 01 dự án đạt giải Mai An Tiêm Cuộc thi khởi nghiệp quốc gia.

Xem thêm một số công trình nghiên cứu khoa học tiêu biểu của cán bộ, viên chức, sinh viên Học viện

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Bà Vũ Thị Xuân Bình – Chuyên viên Ban Khoa học và Công nghệ
Điện thoại: 0904134547
Email: vtbinh@vnua.edu.vn