NÔNG NGHIỆP (POHE)

GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH ĐÀO TẠO

Chương trình được xây dựng dựa vào cách tiếp cận mới trong đào tạo đại học ở các nước Châu Âu và các nước phát triển trên Thế giới, nhằm đạo tạo sinh viên ngành nông nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có cho môi trường làm việc chuyên nghiệp. Áp dụng phương pháp đào tạo tích cực “lấy sinh viên làm trung tâm”. Sinh viên có cơ hội thực hành, làm việc chuyên môn trực tiếp và thường xuyên tại các cơ sở sử dụng lao động ngay từ những học kỳ đầu tiên của khóa học.

CƠ HỘI VIỆC LÀM TRONG TƯƠNG LAI

Người học sau khi tốt nghiệp kỹ sư ngành Nông nghiệp có thể công tác trong các lĩnh vực sau:

+ Cán bộ quản lí sản xuất nông nghiệp;

+ Cán bộ kinh doanh nông nghiệp;

+ Cán bộ khuyến nông;

+ Cán bộ dự án nông nghiệp;

+ Cán bộ quản lý nhà nước về nông nghiệp;

+ Giáo viên ngành nông nghiệp.