THÍ SINH CÓ THỂ LỰA CHỌN 1 TRONG 3 HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ SAU

1. Trực tuyến tại website:
Bước 1: Chọn phương thức phù hợp


Bước 2: Đăng ký tài khoản

Bước 3:  Điền đủ thông tin theo mẫu

Bước 4: Kiểm tra email xác nhận của trường gửi về

VIDEO HƯỚNG DẪN GỬI PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ONLINE

2.Chuyển phát nhanh qua bưu điện:
Bước 1: Download mẫu đăng ký 
Bước 2: Sau khi điền đủ thông tin em GỬI CHUYỂN PHÁT NHANH về địa chỉ: Ban Quản lý đào tạo,
Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

3.Đến nộp trực tiếp:
Bước 1: Download mẫu đăng ký 
Bước 2: Sau khi điền đủ thông tin em mang đến: Tại Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (phòng 121, tầng 1, Nhà hành chính);

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC


————————————-
Nếu còn gì chưa hiểu em có thể tham khảo mọi thông tin về Tuyển sinh 2020 của HVN tại: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/thong-tin-tuyen-sinh-2020/

Điện thoại: 024.6261.7578 – 024.6261.7520 – 0961.926.939 – 0961.926.639

Web: www.vnua.edu.vnTuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep