ngành quản lý tài nguyên và môi trường

1. Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường là gì?

Ngành quản lý tài nguyên và môi trường là ngành học cung cấp những kiến thức cơ bản để quản lý các loại tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Trong quá trình học, sinh viên được trang bị những kiến thức để quản lý tài nguyên đất, nước, rừng, khoáng sản, khí hậu và môi trường.

2. Tại sao chọn học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý khai thác tài nguyên bền vững và bảo vệ môi trường là mục tiêu hàng đầu và là nhiệm vụ chiến lược trong phát triển đất nước thời kỳ đổi mới. Trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc khai thác ồ ạt các nguồn tài nguyên thiên nhiên đã làm nảy sinh hàng loạt các biến động về môi trường. Vấn đề ô nhiễm môi trường là một thách thức lớn mà nước ta đã và đang phải đương đầu gay gắt hiện nay và trong nhiều năm tới.

3. Ngành quản lý tài nguyên và môi trường học gì?

Học đại học ngành Quản lý tài nguyên và môi trường sinh viên được trang bị các kiến thức nền tảng để thực hiện công tác: quản lý nhà nước về đất đai, quản lý chất lượng đất, quản lý tài nguyên nước, quản lý tài nguyên rừng, quản lý tài nguyên khoáng sản, quản lý tài nguyên khí hậu và quản lý, xử lý các vấn đề môi trường trong quá trình sử dụng nguồn tài nguyên để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội.

4. Cơ hội việc làm cho ngành Quản lý đất đai

Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý tài nguyên và môi trường có thể làm việc trong bộ máy nhà nước, doanh nghiệp như:

  • Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ;
  • Tổng cục Môi trường, tổng cục Quản lí đất đai, Tổng cục Lâm nghiệp, Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, Viện nghiên cứu chiến lược, chính sách Tài nguyên Môi trường; Vụ KHCN và Môi trường…;
  • Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh thành phố; Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp; Cán bộ địa chính, môi trường, xây dựng cấp xã;
  • Tổng công ty Tài nguyên Môi trường, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Cơ quan quản lý rừng đặc dụng: Vườn quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên…;
  • Các tổ chức chính phủ, phi chính phủ và doanh nghiệp có các hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường. Trung tâm tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch rừng, quy hoạch môi trường…;
  • Các cơ sở đào tạo về quản lý đất đai, quản lý Tài nguyên, Môi trường.

Mọi thông tin chi tiết, thí sinh/người nhà thí sinh vui lòng liên hệ:
🏫 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
❂ Website: https://tuyensinh.vnua.edu.vn/
❂ Đăng ký tư vấn: http://bit.ly/2Y5K0Qh
☎️ Tổng đài: 024.62617520, 024.62617578

Một số ngành đào tạo khác:

Ngành Kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành Nông nghiệp

Ngành Quản trị kinh doanh