Thông tin tuyển sinh

/Thông tin tuyển sinh
Thông tin tuyển sinh 2018-06-07T08:09:07+00:00

TUYỂN SINH THEO BẬC HỌC

Tuyển sinh Đại học

Tuyển sinh Cao học

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh

TUYỂN SINH THEO NGÀNH HỌC

2018-07-17T08:53:01+00:00

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh là ngành học nghiên cứu và sử dụng tiếng Anh – loại ngôn ngữ số 1 thế giới – để sinh viên có thể làm chủ và sử dụng tiếng Anh thành thạo, bên cạnh đó sinh viên còn được trang bị thêm các kiến thức bổ trợ về kinh tế, nông nghiệp, quản trị kinh doanh, quan hệ quốc tế,… để đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

2018-07-17T08:52:53+00:00

Xã hội học

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Xã hội học có mục tiêu chung là đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức rộng về các vấn đề xã hội, có các kĩ năng phân tích sự kiện, hiện tượng xã hội, hành vi con người, có năng lực tư vấn xây dựng các chính sách xã hội đáp ứng các nhu cầu phát triển

2018-07-17T08:51:33+00:00

Kỹ thuật tài nguyên nước

Ngành Kỹ thuật Tài nguyên nước, khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đào tạo kĩ sư có khả năng làm việc trong lĩnh vực sử dụng, quản lý chất lượng, trữ lượng tài nguyên nước phục vụ cho phát triển kinh tế và đời sống dân sinh cũng như công tác bảo tồn thiên nhiên.

2018-07-17T08:50:15+00:00

Khoa học cây trồng

Đào tạo kỹ sư nông nghiệp có thức kiến thức chung về sinh học, kỹ thuật canh tác; các kiến thức cơ bản và hiện đại về di truyền; phương pháp chọn tạo, sản xuất giống các nhóm cây trồng cho năng suất cao, chất lượng tốt, thích ứng các điều kiện canh tác và sinh thái khác nhau.

2018-06-18T09:24:10+00:00

Sư phạm nông nghiệp POHE

Ngành Sư phạm kĩ thuật nông nghiệp – theo định hướng nghề nghiệp (POHE) đã và đang được đào tạo tại khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Mục tiêu là đào tạo các cán bộ giảng dạy kỹ thuật nông nghiệp và cán bộ khuyến nông, kinh doanh nông nghiệp.

2018-06-18T09:20:34+00:00

Phát triển nông thôn POHE

Chương trình được xây dựng dựa vào cách tiếp cận mới trong đào tạo đại học ở các nước Châu Âu và các nước phát triển trên Thế giới, nhằm đạo tạo sinh viên ngành phát triển nông nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.

2018-06-18T09:19:42+00:00

Nông nghiệp POHE

Chương trình được xây dựng dựa vào cách tiếp cận mới trong đào tạo đại học ở các nước Châu Âu và các nước phát triển trên Thế giới, nhằm đạo tạo sinh viên ngành nông nghiệp có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ cần có cho môi trường làm việc chuyên nghiệp.

TÌM HIỂU CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO KHÁC

Bạn đã sẵn sàng trở thành một phần của hơn 80.000 kỹ sư – cử nhân, 5.000 thạc sĩ và gần 500 tiến sĩ tại VNUA?

Hãy biến con đường phát triển sự nghiệp trở nên vượt bậc nhất

ĐĂNG KÝ NGAY!