HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1055 /TB-HVN                                                Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

VÀ KẾ HOẠCH XÁC NHẬN NHẬP HỌC, NHẬP HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI THPTQG 2019

 

Căn cứ Kế hoạch tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo kết quả xét tuyển, kế hoạch xác nhận nhập học và nhập học đại học hệ chính quy theo phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 như sau:

 1. Kết quả xét tuyển:
 1. Thông báo điểm trúng tuyển (Xem chi tiết tại đây).
 2. Danh sách trúng tuyển (Tra cứu tại đây).
 1. Kế hoạch xác nhận nhập học và nhập học

Thời gian:            10 – 15 / 08 / 2019

Địa điểm:             Hội trường C – Nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (HVN), Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.

Học viện cấp Giấy báo trúng tuyển, XNNH&NH cho thí sinh trúng tuyển tại nơi nhập học. Các giấy tờ thí sinh trúng tuyển cần chuẩn bị khi đến xác nhận nhập học và nhập học:

 1. Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 (nếu tốt nghiệp 2019) (bản chính).
 2. Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản chính và 01 bản sao công chứng).
 3. Học bạ THPT (bản chính và 01 bản sao công chứng).
 4. Lý lịch Học sinh – Sinh viên có xác nhận của chính quyền địa phương (02 bản chính);
 5. Giấy khai sinh (01 bản sao công chứng);
 6. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân (03 bản sao công chứng).
 7. Giấy chuyển sinh hoạt Đảng, sổ đoàn viên (nếu có);
 8. Thẻ bảo hiểm y tế năm 2019 (01 bản sao công chứng);
 9. Ảnh chụp chân dung cỡ 4×6 cm kiểu Chứng minh nhân dân không quá 6 tháng (06 ảnh);
 10. Giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên tuyển sinh theo quy định (nếu có) (03 bản sao công chứng);
 11. Các khoản phí: 6.136.000 đ/sinh viên, trong đó:
 •  Học phí học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 tạm thu: 5.000.000 đ/sinh viên;
 • Lệ phí nhập học: 335.000 đ/sinh viên và Phí duy trì tài khoản ngân hàng:50.000 đ/sinh viên;
 • Bảo hiểm y tế sinh viên bắt buộc: 751.000 đ/sinh viên/16 tháng (Tính từ ngày 01/09/2019 đến 31/12/2020).

Ngoài ra, thí sinh trúng tuyển có thể tham gia bảo hiểm thân thể tự nguyện 230.000 đ/sinh viên cho 4 năm hoặc 281.000 đ/sinh viên cho 5 năm.

Thí sinh trúng tuyển sẽ được chính thức công nhận là sinh viên của Học viện sau khi nộp đầy đủ hồ sơ và đủ tiêu chuẩn về sức khoẻ.

Học viện hiện còn 1.000 chỗ ở nội trú cho sinh viên K64: Phòng ở khép kín, đảm bảo an ninh trật tự với chi phí từ 110.000 – 150.000 đ/sinh viên/tháng (chưa kể chi phí điện, nước); ưu tiên chỗ ở nội trú cho các đối tượng ưu tiên tuyển sinh và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn (có giấy xác nhận). Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục đăng ký chỗ ở nội trú tại nơi nhập học.

Chi tiết liên hệ điện thoại: 024.6261.7578 / 0961.926.939 / 024.6261.7520 / 0961.926.639.

 

Nơi nhận:

–        Thí sinh (website);

–        Lưu: VT, QLĐT, NPD (2).

CHỦ TỊCH HĐTSĐH 2019

 

(đã ký)

                                                                                                                 

                                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                                    GS.TS. Phạm Văn Cường