CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO ĐỒNG CẤP BẰNG HÀN- VIỆT NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG

Giới thiệu chung:

Chương trình liên kết đào tạo giữa ngành đào tạo sinh học thực vật của trường Đại học Quốc gia Kyung Pook (KNU), Hàn Quốc với Ngành khoa học cây trồng tiên tiến của Học viện Nông nghiệp Việt Nam  (VNUA)

Quyền lợi:

  • Sinh viên tốt nghiệp được cấp 2 bằng Đại học: 1 bằng ngành Khoa học cây trồng tiên tiến của VNUA và 1 bằng ngành Sinh học thực vật của KNU
  • Học phí: Theo quy định của VNUA đối với sinh viên tiên tiến (kể cả thời gian sinh viên học tập 1 năm tại Hàn Quốc)
  • Chương trình học tập hoàn toàn bằng tiếng Anh
  • Chương trình được ưu tiên về đội ngũ giảng viên đầu ngành, cơ sở vật chất và học liệu hiện đại nhất của VNUA và KNU.

Thời gian và địa điểm học tập

  • Sinh viên Việt Nam, trúng tuyển ngành học KHCTTT của VNUA học 3.5 năm tại VNUA và 1 năm tại KNU
  • Sinh viên Hàn Quốc trúng tuyển ngành học Sinh học thực vật của KNU  học 3 năm tại KNU và 1 năm tại VNUA

Cơ hội việc làm và học tập: SV tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan nhà nước, công ty nước ngoài và doanh nghiệp/tập đoàn trong nước và quốc tế trong lĩnh vực Nông nghiệp; SV tốt nghiệp có cơ hội học tiếp thạc sỹ tại các trường đại học của Hàn Quốc hoặc các trường đại học khác trên thế giới.