vieclam

Chương trình đào tạo POHE chuyên ngành Chăn nuôi – Thú y được xây dựng dựa trên việc điều tra nhu cầu xã hội và tham khảo một số trường đại học có uy tín trên thế giới như Úc, Nhật Bản và Thái Lan.

Đặc điểm khác biệt của chương trình:

 • Tăng thời lượng giờ thực hành, thực tập môn học. Đối với chương trình POHE, thời lượng giờ lên lớp lý thuyết là 1/2, thời lượng giờ thực hành là ½ (Chương trình thông thường, thời lượng lý thuyết là 2/3, thực hành là 1/3).
 • Chỉ mở một lớp duy nhất trong một khóa với sỹ số lớp hạn chế (từ 60 đến70 sinh viên).
 • Tiếp cận sớm với các học phần chuyên ngành ngay từ năm thứ nhất. 
 • Sớm tiếp cận với việc thực hành, thực tập tại các cơ sở liên quan đến lĩnh vực đang học.
 1. Ngành Chăn Nuôi (POHE)
 2. Ngành Công Nghệ Rau Quả Và Cảnh Quan (POHE)
 3. Ngành Công Nghệ Sinh Học (POHE)
 4. Ngành Công Nghệ Thông Tin (POHE)
 5. Ngành Kế Toán (POHE)
 6. Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí (POHE)
 7. Ngành Nông Nghiệp (POHE)
 8. Ngành Phát Triển Nông Thôn (POHE)
 9. Ngành Sư Phạm Kỹ Thuật Nông Nghiệp (POHE)

 

tuyensinh