Back

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Căn cứ Quyết định số 3989/QĐ-HVN ngày 12/8/2021 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;

Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2023 như sau:

nganh-cong-nghe-ky-thuat-moi-truong-3

Đối tượng và điều kiện dự tuyển - Danh mục ngành

Chỉ tiêu tuyển sinh - Hồ sơ dự tuyển

Kế hoạch - Phương thức tuyển sinh - Thời gian công bố kết quả

a) Kế hoạch tuyển sinh:

–  Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 01 năm 2023.

–  Thời hạn nhận hồ sơ trước mỗi đợt xét tuyển 20 ngày.

–  Dự kiến xét tuyển vào các tháng 3, 6, 9 và 12 năm 2023.

b) Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển nhiều lần trong năm.

c) Thời gian công bố kết quả trúng tuyển và nhập học:

–  Dự kiến công bố kết quả trúng tuyển sau khi xét tuyển 01 tháng.

–  Dự kiến nhập học sau 15 ngày có quyết định công nhận trúng tuyển.

Lệ phí và học phí - Hình thức và thời gian đào tạo - Các thông tin khác

a) Lệ phí

Trước khi nộp hồ sơ, thí sinh phải có biên lai nộp lệ phí và kinh phí xét tuyển của Ban Tài chính – Kế toán, Học viện Nông nghiệp Việt Nam gồm:

–  Lệ phí dự tuyển NCS: 200.000 đồng/thí sinh.

–  Kinh phí hỗ trợ tiểu ban đánh giá chuyên môn: 1.800.000 đồng/thí sinh.

b) Học phí theo quy định hiện hành của Học viện Nông nghiệp Việt Nam

–  Đối với nghiên cứu sinh là người Việt Nam là 14.400.000 đồng/kỳ (có thay đổi từng năm học theo lộ trình).

–  Đối với lưu học sinh nghiên cứu sinh diện tự túc được thực hiện theo hợp đồng đào tạo giữa người học và Học viện.

Thời gian đào tạo tiêu chuẩn của trình độ tiến sĩ là 04 năm (48 tháng). Mỗi nghiên cứu sinh có một kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa nằm trong khung thời gian đào tạo tiêu chuẩn được phê duyệt kèm theo quyết định công nhận nghiên cứu sinh.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 2577/TB-HVN ngày 30/12/2022

Văn bản hướng dẫn và phụ lục (kèm theo)

 

Thông tin liên hệ

Mọi chi tiết khác xin liên hệ với Ban Quản lý đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội.

Điện thoại: 024 6261 7614 / 0932 430000